Corporate Social Responsibility

JPG

Överbryggar klyftan inom synvården

Över hela världen kämpar människor med obehandlade synproblem på grund av bristande medvetenhet, resurser och åtgärder.

Faktum är att nästan 2,2 miljarder människor världen över har nedsatt syn eller är blinda, men 1 miljard av dessa fall kunde lätt ha förhindrats.

JPG

En stolt partner till initiativ till god synhälsa över hela världen

Som branschledare inom ögonvård har HOYA både förmågan och ansvaret att vara en del av lösningen. Det är därför vi har åtagit oss att bidra till att överbrygga klyftan inom synvård genom att samarbeta med synvårdsorganisationer som främjar ögonvård, strävar efter att öka medvetenheten kring ögonhälsa och arbetar för att ge samhällen över hela världen tillgång till rätt åtgärder.

JPG

Tillsammans kan vi överbrygga klyftan inom synvården

JPG

Ett nytt partnerskap inom synvård

HOYA är stolta över att kunna tillkännage det första synvårdssamarbetet i vårt nya CSR-program (Corporate Social Responsibility) gällande företagets samhällsansvar.

 

Vi har gått samman med Orbis – en global organisation som handleder, utbildar och inspirerar lokala optiker att bevara folks syn i sina områden.

 

Orbis strävar efter att minska den typ av synproblem som kan undvikas, genom att skapa medvetenhet och tillhandahålla utbildning. Vi är ödmjuka inför möjligheten att samarbeta med Orbis för att överbrygga klyftan inom synvård.

Vårt partnerskap kommer att förverkligas genom tre sammanflätade program som bygger på tre grundpelare.

16:9 graphics for HOYA CSR platform

REACH

Systemiska synnedsättningsproblem kräver långsiktiga lösningar från både lokala och globala organisationer. REACH-programmet syftar till att ge elever tillgång till synvård i skolan genom att i samarbete med partnersjukhus utbilda lärare i att utföra grundläggande ögonundersökningar. Programmet kommer huvudsakligen att vara verksamt i Indien och Nepal, med tonvikt på att hjälpa flickor, vilka tenderar att söka vård i mindre utsträckning.

16:9 graphics for HOYA CSR platform

Utbildning

Utbildning är avgörande för att öka medvetenheten kring ögonhälsa och göra det möjligt för optiker i utvecklingsländer att behandla och förebygga blindhet och synnedsättningar. HOYA kommer att stödja Orbis genom att tillhandahålla professionell optikutbildning och -kunskap via CyberSight – ett nätbaserat webbseminarium och en utbildningsplattform för optiker.

16:9 graphics for HOYA CSR platform

Kommunikation

Kommunikation skapar gemenskap. Vårt mål är att skapa ett etablerat nätverk av optiker och synhälsoorganisationer som samarbetar för att förbättra ögonhälsan i lokala samhällen över hela världen. HOYA strävar efter att ge organisationer över hela världen möjlighet att förverkliga sina visioner och göra ett bestående avtryck genom gemenskap, kommunikation och engagerad sponsring.

JPG

Om HOYA Vision Care

I mer än 60 år har HOYA Vision Care varit en hängiven och global ledare inom optisk teknikinnovation. Som tillverkare av högkvalitativa, högpresterande glasögonlinser fortsätter HOYA att driva på utvecklingen av optisk teknik med målet att hitta de bästa lösningarna för optiker. Företaget tillhandahåller glas i 52 länder med ett nätverk av fler än 18 000 anställda och 45 laboratorier över hela världen.

Om HOYA