International Opticians Association

I mer än 50 år har det internationella optikerförbundet IOA fört samman optiker för att prata om utmaningarna inom optikbranschen. Från början bestod medlemmarna huvudsakligen av optiker från oberoende företag i länder över hela världen. IOA skapades för att skapa ett forum där medlemmarna kan prata om optikens kommersiella sida och dess utveckling. Dessa medlemmar var även vanligen viktiga opinionsbildare och framgångsrika företagare.

 

I dag har IOA:s mål utvecklats för att spegla det föränderliga utformningen inom optik. Först och främst är IOA ett förbund som arbetar med att förbättra och utveckla optikeryrket runt om i världen.

Idag är målet att fungera som ett forum där enskilda optiker, optikerorganisationer och utbildningsorganisationer samlas och diskuterar ämnen som påverkar den fortsatta utvecklingen inom yrket och resulterar i ögonhälsa och synhjälpmedel i världsklass. IOA har alltid erbjudit optiker möjligheten att diskutera och sprida frågor som rör optikbranschen. Förbundet har en politisk inställning med tonvikt på utvecklingen av yrket globalt sett, både när det gäller att hjälpa lokala optikerorganisationer, att få myndigheter att lyssna gällande erkännande och tillämpningsområden, och att säkerställa högsta möjliga standard på praxis och bra syn för alla.

 

 

Fiona Anderson är för närvarande vd för IOA. Hon förklarar de utmaningar som optiken står inför idag och hur IOA kan hjälpa till:

 

”Utmaningarna kommer från det faktum att optik är underrepresenterat i många länder, medan yrket i andra länder är utsatt för angrepp. IOA strävar efter att ha värdefullt inflytande på platser där optiken är i sin linda: här är IOA:s utmaning att skapa partnerskap för att höja standarden över hela världen och hjälpa länder som är på väg att komma igång. En annan utmaning är att vara proaktiv och inte reaktiv. IOA syftar till att sammanföra optiker för att fundera över framtiden och skapa planer för yrkets utveckling, snarare än att reagera på omständigheterna.” Sedan IOA grundades har informations- och kommunikationssystemen omvandlats. Det är nu möjligt för optiker över hela världen att dagligen nätverka, dela idéer och stödja varandra via internet. Fiona fortsätter: ”Prioriteringarna för IOA är

 

 att öka synligheten och antalet medlemmar. Ett sätt att göra detta på är genom en ny fräsch image, ökad användning av sociala medier och en ny levande webbplats som kan nå optiker över hela världen. Webbplatsen ska belysa arbetet inom vårt yrke till förmån för optiker men också för allmänheten som förtjänar att veta mer om vad en optiker gör och vad de kan förvänta sig av ett besök hos en optiker;

 

att samarbeta med yrkesverksamma över hela världen via associerade sociala medier för att tillhandahålla en stödmekanism som hjälper optiker att leverera bästa möjliga service. Det kommer också att säkerställa att IOA är en aktiv och relevant del av optikernas liv som kan möta moderna utövare på de sociala medier de använder för att kommunicera och nätverka idag;

 

att fungera som en brygga mellan yrkesverksamma optiker för att skapa relationer och ett professionellt nätverk som kan stärka och förbättra yrket och dela bästa praxis och fortsatt utveckling. Vår nya webbplats och olika sociala medier gör det möjligt för alla optiker som har tillgång till en mobil att lära sig mer om sitt yrke och utveckla sina egna färdigheter och kunskaper.”

 

Det nuvarande medlemskapet i IOA omfattar en rad engelsktalande länder i Asien, Oceanien och Nordamerika samt Storbritannien och Irland, men detta har förändrats sedan IOA utvecklade sin nya stil och sitt tillvägagångssätt.

 

Elaine Grisdale från ABDO är för närvarande även utvecklingschef på IOA och hon säger:

 

”Vårt mål är att bli mer aktiva. Vi vill övertala medlemsföreningarna att kommunicera mer med sina nationella medlemmar för att uppmuntra till engagemang med yrkesverksamma i andra länder. I framtiden hoppas vi att enskilda optiker i länder där det inte finns någon nationell organisation kan ansluta sig till IOA via vår webbplats och genom detta bli medlemmar i en mer omfattande sammanslutning av optiker. Vissa föreningar som ABDO i Storbritannien och OAC i Kanada betalar en symbolisk medlemsavgift per nationell medlem för att ge medlemskap i IOA som en extra förmån för medlemmen. Vi arbetar också med individuella medlemskategorier och företagsmedlemskap för branschpartners som stödjer och uppmuntrar utvecklingen av utprovningen av optiska tillbehör.”

 

 

Det finns uppskattningsvis 600 000 optiker över hela världen, men hittills har det inte funnits någon internationell representation eller något sätt att sammanföra samhället för att dela bästa praxis och se till att branschen utvecklas på rätt sätt. Fiona säger:

 

”Det finns 200 000 optiker och de har en världsorganisation som driver på deras agenda. Jag tror att optikerverksamheter inte bedöms utifrån synundersökningen, utan snarare utifrån kvaliteten på den inköpta produkten och hur väl den fungerar för konsumenten när det gäller synkvalitet, enklare liv, estetik och komfort. Det ligger i allas intresse för branschen att optikerna gör ett förstklassigt jobb, håller sig uppdaterade och har rätt kompetens för att lyckas. Förhoppningsvis kommer IOA att underlätta detta och det nätverk vi skapar kommer att hjälpa till att utveckla yrket.”

 

 

Genom personlig kontakt med andra yrkesorgan och via nationella organisationers ledning har IOA som mål att spela en mer aktiv politisk roll för att främja yrket och skydda allmänheten. Elaine säger:

 

”Jag ser IOA som en uppmuntran till utveckling av yrket i länder där det finns få resurser, och att förbundet fungerar som en internationell referens för framstående optik för nationella organ som kämpar med myndigheter för att få erkännande eller större tillämpningsområden, vilket bidrar till att främja förmågan till utprovning via webbplatsen CET, utbilda utbildaren och ge råd och vägledning. Det kan vara viktigt för ge yrket en högre status i allmänheten ögon med tyngdpunkten på att förklara behovet av yrkesmänniskor för att möjliggöra perfekt syn och produkter av bästa kvalitet. IOA kan också underlätta för yrkesverksamma att flytta till andra länder för att arbeta utomlands. Det kommer att vara möjligt att tillsammans med branschpartners titta på utvecklingsområden både geografiskt och produktmässigt.”

 

Elaine Grisdale säger: ”Den tid jag reste runt skapade jag många kontakter med opinionsbildare och institutioner runt om i världen inom optik, optometri och oftalmologi. Jag sitter med i olika internationella och europeiska kommittéer och deltar i internationella optikevenemang. Nu när jag representerar IOA har jag chansen att tala om hur vi kan arbeta mer effektivt för att säkerställa att allmänheten får bättre resultat när de söker optiker och behöver anpassade glasögon.”

 

Hon tillägger: ”Som utvecklingschef är det mitt jobb att blåsa nytt liv i IOA. Demografin i den optiska sektorn har definitivt förändrats sedan IOA bildades 1951 och även sedan 1994 då International Guild of Opticians blev till International Opticians Association. Idag ska IOA inte bara vara för företagare, utan även finnas där för att representera alla optiker oavsett vem de arbetar för och hjälpa dem att utvecklas som yrkespersoner. Vårt mål är att säkerställa att optiker inte bara ses som butiksinnehavare eller att de bara sysslar med rent kommersiella aktiviteter. Jag strävar efter att driva på agendan och se till att optikeryrket blir en del av ett vårdyrke där optiker får en bättre status och en plats vid bordet när ögonvård diskuteras. Detta kommer att bli allt viktigare under de kommande åren med den åldrande befolkningen och behovet av service inom hantering av dålig syn.”

 

Hon fortsätter: ”Näringslivsfrågor kommer inte att ignoreras. Vi ska se till att IOA även skapar ett forum för affärsutveckling. 80 procent av omsättningen hos en optikerverksamhet som även utför synundersökningar beräknas komma från utprovningen av optiska hjälpmedel. Investeringen i klinisk och diagnostisk utrustning och optometrisk personal kunde inte ske lika effektivt utan optikerns arbete.”

 

 

Om du är intresserad av att veta mer om IOA kan du besöka www.ioassn.org. Där hittar du ett växande utbud av information om kurser, karriär och utbildning med inspirerande berättelser från optiker över hela världen.

Förstklassiga produkter och utmärkt service

På HOYA är vi redo att besvara alla dina frågor, tillsammans med dig utforska möjligheterna med ett potentiellt partnerskap och ta del av de idéer du vill dela med oss. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.