Stöder med stolthet World Council of Optometry

Hoya Vision är en stolt medlem av WCO.

 

WCO:s mission är att underlätta förbättring och utveckling av ögon- och synvård över hela världen genom utbildning, humanitära insatser och policyutveckling. Hoya Visions aktiva engagemang som medlem kommer att hjälpa oss att uppnå detta viktiga uppdrag.

 

Vi har anslutit oss till en global optometriorganisation som är den första och enda optometriorganisationen i officiell anknytning till Världshälsoorganisationen. Dessutom har WCO medlemskap i kommittén på A-nivå i International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) och är representerad i IAPB:s styrelse. Som medlem är vi nu en del av en global röst för optometri. Hoya har tillgång till ett globalt nätverk.

 

 

Besök deras webbplats där mer information om organisationen finns tillgänglig:

 

http://worldcouncilofoptometry.info/

Förstklassiga produkter och utmärkt service

På HOYA är vi redo att besvara alla dina frågor, tillsammans med dig utforska möjligheterna med ett potentiellt partnerskap och ta del av de idéer du vill dela med oss. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.