Symposium of Defocus Theory and Clinical Results in Myopia Control

På grund av den ökade populariteten av digitala enheter, ökningen av arbete på nära håll, minskad tid utomhus, att utbildningsprestation skattas högt och många andra kombinerade och interagerande effekter av ärftliga och miljömässiga faktorer har antalet barn med myopi i Hongkong ökat kraftigt. Under dessa omständigheter inledde HOYA Vision Care och Hongkongs polytekniska universitet (HKPU) 2012 ett samarbete med fokus på att uppfinna en ny lins som kunde kontrollera myopi och kunde förhindra att myopin förvärrades eller helt kunde bromsa myopiprogressionen. Under flera år av akademiska studier, produktdesign och klinisk forskning uppfann Hoya och HKPU tillsammans den revolutionerande glasögonlinsen DIMS (Defocus Incorporated Multiple Segments), som vann Grand Prize, Grand Award och Gold Medal vid den 46:e internationella innovationsutställningen International Exhibition of Inventions i Genève.

 

I syfte att presentera defokuseringsteorin kring myopi och DIMS-linsdesignen  för lokala optiker och viktiga opinionsbildare anordnade Hoya Lens HK Ltd. och Global Marketing Hoya Vision Care ett ”Symposium of Defocus Theory and Clinical Results in Myopia Control” på Hong Kong Hyatt Regency Hotel den 25 april 2018. Doktor Hua Qi, Technical Research & Development Department (TRD) från Hoya Vision Care, Japan, och professor Chi-ho To, Head of School of Optometry från Hongkongs polytekniska universitet, var huvudtalare vid evenemanget. De förklarade teori och DIMS-linsdesign i detalj. Tio lokala optiker och opinionsbildare deltog i symposiet och bidrog till diskussionen.

 

 

 

 

Under symposiet presenterade professor Chi-ho To resultaten från forskningen kring defokusering och myopikontroll utförd av honom själv och hans forskargrupp under årens lopp. De hade upptäckt att ögonglobens axiallängd påverkades av positionen för en projicerad bild på näthinnan. När positionen för en projicerad bild kontinuerligt placeras framför näthinnan tenderar den axiella längden att bli kortare och vice versa.

 

Det är bevisat i djurmodellerna att myopisk defokusering kan hämma ögontillväxten och därmed effektivt kontrollera myopiprogressionen. I korthet handlar mekanismen i den här teorin om att projicera bilden på och framför näthinnan så att myopisk defokusering skapas inuti ögonen.

 

Under den andra delen höll dr Hua Qi sin presentation om linsdesignen DIMS, en ny lösning för myopikontroll. Hoya utnyttjar flera decenniers erfarenhet av tillverkning och utveckling av oftalmiska linser och tillämpar framgångsrikt ett stort antal defokuseringssegment på linsytan i en jämn fördelning. Tack vare den utmärkta designen och den innovativa produktionstekniken är linsens yta slät och dess utseende nästan detsamma som hos vanliga enkelslipade glas. Denna innovativa lins är perfekt harmoniserad med myopidefokuseringsteorin och korrigering av myopi för att säkerställa utmärkt visuell prestanda.

 

 

 

 

Den kliniska prövningen har genomförts sedan 2014. I denna dubbelblinda randomiserade kontrollerade kliniska studie har 79 barn använt DIMS-lins, medan 81 barn har använt vanliga enkelslipade glas. Förändringarna i refraktionsfel och axiallängd har registrerats under 2 år.Det har konstaterats att barn som använde DIMS-linser hade betydligt mindre myopisk progression – 60 % – och hos 21,5 % av dem hade den myopiska progressionen upphört helt.

 

Huvudtalarna visade hur det var möjligt att utveckla denna innovativa lins för myopikontroll med hjälp av HKPU:s forskningsframgång och Hoya Vision Cares avancerade teknik. De lokala optikerna och opinionsbildarna deltog aktivt i diskussionen om defokuseringsteorin för myopi, resultat från klinisk forskning och linsdesign. Många insiktsfulla åsikter bidrar till att belysa den framtida förbättringen av DIMS-linsen.

Klicka här om du vill veta mer om hur DIMS-linsen vann förstapriset på den 46:e internationella inventionsutställningen International Exhibition of Inventions i Genève.

Förstklassiga produkter och utmärkt service

På HOYA är vi redo att besvara alla dina frågor, tillsammans med dig utforska möjligheterna med ett potentiellt partnerskap och ta del av de idéer du vill dela med oss. Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.