Ögats anatomi

Side shot of brown eye

Ögats anatomi

Dina ögon spelar en otroligt viktig roll i nästan allt du gör. Det blir lättare att förstå hur vi ser världen runt omkring oss om vi vet hur ögat faktiskt fungerar.

 

Dina ögon består av många olika delar. De viktigaste av dessa är

Pupill

Det svarta hålet mitt i ögat som släpper in ljuset.

Iris

Irisen, den färgade delen av ögat, styr hur mycket ljus som passerar genom pupillen in i ögat.

Sklera

Den vita delen av ögat.

Bindehinnan

Den tunna slemhinna på insidan av ögonlocken och ögat som skyddar och smörjer ögat.

Hornhinna

En transparent kupolformad hinna som skyddar irisen och pupillen. Tillsammans med linsen bryter hornhinnan ljuset så att det fokuseras på ögats baksida.

Lins

En transparent skiva som sitter bakom iris.

Näthinnan

Ögats baksida som innehåller miljontals fotoreceptorer (nervceller som omvandlar ljus till elektriska signaler). Signalerna skickas genom synnerven till hjärnan som sedan behandlar dem och gör om dem till bilder.

Gula fläcken

Macula - Del av näthinnan som är ansvarig för det centrala seendet, där vi har bäst detaljseende.

Glaskroppen

Insidan av ögat är fylld med den geléliknande glaskroppen som ger ögat dess form.

Synnerven

Nerven som sitter på ögats baksida och skickar signaler från näthinnan till hjärnan.

Främre kammare

Den främre kammaren är utrymmet mellan iris och hornhinnan som är fylld med en klar vätska. Kammaren bibehåller trycket i ögat och ger ögats främre del dess rundade form.

Eye anatomy animation

Din syn är en komplex samverkan mellan

ögats beståndsdelar i ett finstämt system. Vill du veta hur ögats delar ger dig synförmåga, gå till ...

Så här fungerar synen