Ögonåkommor

Male rubbing eyes with glasses on top of head

Känn till tecknen

Ögonen är ett av dina viktigaste organ. Men de är också känsliga för ett antal miljöberoende, genetiska och åldersrelaterade faktorer.

 

Vissa vanliga ögonåkommor att vara uppmärksam på

Hoya Vision cataracts optician examining an elderly man's eyes

Katarakt

Grumling av ögonlinsen som hindrar en del av ljuset från att nå den bakre delen av ögat (näthinnan). Katarakt, som även kallas grå starr, kan leda till att du ser suddigt, grumligt eller dimmigt, i synnerhet på natten och i starkt ljus. Åkomman är vanlig hos äldre men andra faktorer än ålder kan bidra till en ökad risk att utveckla katarakt, bland annat rökning, diabetes, dålig kost och överexponering för UV-strålning.
Colourblindness in a traffic jam

Färgblindhet

Svårighet att se eller skilja mellan vissa färger, oftast rött och grönt. Färgblindhet är ofta ärftlig men kan även vara ett symtom på andra ögonsjukdomar, bland annat grön starr (glaukom) och åldersförändringar i gula fläcken (AMD).
Female suffering from a headache due to digital eyestrain

Digital överansträngning

Digitala enheter har blivit en självklarhet i vår vardag, men långvarigt skärmtittande kan leda till många olika synbesvär. Dina ögon måste arbeta hårdare och fokusera oftare när du tittar på en skärm. Det kan ge symtom som överansträngning av ögonen, ögontrötthet, dimsyn eller dubbelseende och även torra ögon-syndrom.
Male using eye drops to combat dry eye syndrome

Torra ögon-syndrom

När du blinkar sprider ögonlocken tårvätska över ögats yta och håller den fuktig. Torra ögon-syndrom kan uppstå om tårbildningen störs. Symtomen är röda, irriterade ögon, sveda och en känsla av torrhet eller grusighet. Torra ögon-syndrom kan drabba vem som helst men är vanligast hos äldre.
Young female child with a lazy eye

Amblyopi

Amblyopi drabbar främst barn och börjar som regel utvecklas kring fyraårsåldern. Det inträffar när synen på det ena ögat inte utvecklas som det ska, vilket gör att barnet förlitar sig på det andra ”starkare” ögat. Amblyopi beror på andra ögonåkommor som påverkar synen, såsom skelning, medfödd katarakt eller kraftig långsynthet eller närsynthet.
Young girl outdoors shading her eyes from the sun

Ljuskänslighet (fotofobi)

Intolerans mot ljus, vanligen starka ljuskällor som solljus, lysrörsljus och glödlampsljus. Ljuskänslighet kan orsaka obehag och göra att du måste kisa eller blunda. Känsligheten uppträder ofta i samband med ögoninfektioner och ögoninflammationer såsom konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna) men kan även vara förknippat med solbrännskador och irritation orsakad av kontaktlinser .
Girl with a squint in front of a blue background

Strabism

Kallas även skelning och innebär att ögonen riktas åt olika håll. Det gör att hjärnan tar emot två synbilder, vilket kan ge dimsyn eller dubbelseende, eller leda till amblyopi. Skelning uppträder oftast före fem års ålder, men kan även komma senare i livet. Det upptäcks ofta vid en vanlig synundersökning.
Older woman getting an eye examination by a Hoya Vision optician

Ta hand om dina ögon

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste Hoya Vision-optiker. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn under hela livet.

Kontakta din närmaste Hoya Vision-optiker.
Older woman getting an eye examination by a Hoya Vision optician