Ögonsjukdomar

Friska ögon

Synen är viktig för att vi ska kunna navigera i vardagen. Genom att föra en hälsosam livsstil och skydda ögonen från påverkan av stress och skador kan man förebygga eller mildra många ögonsjukdomar.

 

Vanliga ögonsjukdomar

Cars in traffic jam with blurred spot in the middle

Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

Åldersförändringar i gula fläcken uppstår när den del av ögat som hanterar det centrala seendet, alltså det du ser när du tittar rakt fram, inte längre fungerar lika bra. Det centrala synfältet blir suddigt, men det perifera seendet är intakt. Detta tillstånd är vanligast hos personer över 50 år.

Close up image of conjunctivitis in a male's eye

Ögoninflammation

Om dina ögon är röda och kliar, och kanske även rinner med en klistrig vätska, så kan du ha en ögoninflammation, även kallad konjunktivit. Ögoninflammationer läker vanligtvis ut inom ett par veckor. Om besvären kvarstår efter en längre tid ska man söka vård.

Eye diseases animation

Glaukom

Glaukom, även kallad grönstarr, är en ögonsjukdom som drabbar ögats nervtrådar. Sjukdomsförloppet är oftast långsamt med få symptom men kan på sikt ge permanenta synfältsdefekter. En av de främsta orsakerna till glaukom är när vätskan inne i ögat inte dräneras ut som den ska, vilket leder till att trycket i ögat ökar. Trycket kan skada synnerven och nervtrådarna i näthinnan, vilket kan leda till permanent synbortfall. Riskfaktorerna för glaukom är högt ögontryck, ärftlighet och ökad ålder. Vid behandling i ett tidigt skede med medicinering, laserbehandling eller kirurgiska ingrepp kan sjukdomsförloppet saktas ner eller stoppas.

New York yellow taxi reflecting onto a shop window in Times Square

Keratokonus

Keratokonus är en progressiv ögonsjukdom där den normalt runda hornhinnan gradvis förtunnas och blir toppig. Hornhinnans toppiga form försämrar ögats förmåga att bryta ljus och leder till en ökande närsynthet, problem med störningar i synfältet och suddig syn. Keratokonus kan uppstå i ena eller båda ögonen och sjukdomsförloppet börjar ofta i tonåren eller 20-årsåldern. Det finns flera olika bakomliggande orsaker till att keratokonus uppstår, bland annat ärftlighet och överexponering för UV-strålning.

Elderly woman in a blue shirt getting her eyes tested by male optician

Ta hand om dina ögon

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste Hoya Vision-optiker. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn genom hela livet.

Kontakta din närmaste Hoya Vision-optiker
Elderly woman in a blue shirt getting her eyes tested by male optician