Så här fungerar synen

Up close shot of older female eye behind eyeglass lenses

Fokus på synen

Med hjälp av våra ögon ser vi former, färger och rörelser, och vi kan bedöma avstånd, höjd och andra variabler i vår omvärld.
Animation showing how you see using a tree to demonstrate

Ögats funktion

Vi ser tack vare det ljus som reflekteras från olika objekt och strålar in i ögat genom pupillen. Ögats lins och hornhinnan bryter ljuset så att det fokuseras på näthinnan på ögats baksida. Näthinnan är täckt av miljontals ljuskänsliga celler som kallas tappar och stavar. Tapparna gör att vi kan urskilja olika färger och detaljer. De är aktiva på dagen. Stavarna registerar ljusskillnader och används därför mer vid mörkerseende. Näthinnan omvandlar informationen till elektriska signaler. De skickas genom synnerven till hjärnan som sedan omvandlar dem till bilder.

Animation showing how you see using a tree to demonstrate
Female brown eye up close

Fokusera synen

Linsen i ögat fokuserar synen. Den gör detta automatiskt med hjälp av muskler som ändrar linsens form och gör att ögat kan fokusera på objekt på olika avstånd. Med åldern påverkas linsens flexibilitet och där kan behovet av läsglasögon upstå. Irisen, den färgade delen av ögat, styr hur mycket ljus som passerar genom pupillen in i ögat.

Woman getting having  an eye test by a male Hoya Vision optician

Ta hand om dina ögon

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste Hoya Vision-optiker. Hoya Vision erbjuder synkorrigerande glas med valbara behandlingar som skyddar ögonen på olika sätt. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn genom hela livet.