CSR (företags sociala ansvar)

Two girls with braids embracing each other wearing eye glasses with Hoya Vision lenses
Two children wearing glasses with Hoya Vision digital lenses looking at a plant

CSR (företags sociala ansvar)

Sedan Hoya Visions grundades har företaget kontinuerligt strävat efter att skapa nytt värde genom innovation och avancerad teknologi, både för att säkerställa sin egen tillväxt och för att bidra till en hållbar tillväxt för vår planet.

Med ett brett spektrum av policyer och åtgärder för att uppnå samhällelig och miljömässig hållbarhet, ser vi en värld framför oss där alla kan njuta av det goda livet, ett liv i harmoni med naturen.