Vårt allra bästa personligt anpassade progressiva glas.

Hoyalux iD MySelf

JPG

Ett skräddarsytt progressivt glas för synskärpa på alla avstånd.

Progressiva glas som är individuellt anpassade efter kundens behov ger perfekt synskärpa på alla avstånd.

Vi lever i en värld fylld av digitala enheter, och även om vi älskar bekvämligheten i att vara uppkopplade kan de många korta betraktningsavstånden utgöra ett stort problem: nämligen när vi växlar från bärbar dator till mobil till TV och tillbaka datorn. Och bortom skärmarna finns det ännu mer att se.

Hoyalux iD MySelf progressiva glas gör det möjligt för användarna att enkelt växla mellan när- och avståndsseende eftersom varje glas är skräddarsytt för varje unik användare.

JPG

Skräddarsydd syn

Individuellt anpassade progressiva glas kan stärka kvaliteten och komforten på kundens syn avsevärt. Intern forskning och utveckling1 visar att Hoyalux iD MySelf ger betydande förbättringar inom alla områden som är viktiga för dina kunder:

  • Bättre seende på nära och medellånga avstånd, utan att det påverkar synen på långt håll.
  • Optimerat seende på medellånga avstånd för behaglig användning av digitala enheter.
  • Enkel och snabb anpassning.
  • Avslappnade ögon även vid arbete på nära avstånd.
JPG

Skräddarsydda för enkel anpassning

9 av 10 glasögonanvändare med progressiva glas anser att smidig anpassning är en av de viktigaste fördelarna2 när det gäller progressiva glas.

Med AdaptEase-tekniken förbättrar Hoyalux iD MySelf synbredden på nära och medellångt håll och förbättrar övergången mellan olika avstånd utan att påverka synen på långt håll. Det gör det enkelt för användaren att smidigt växla mellan att använda digitala enheter samt vid utomhusaktiviteter.

Progressiva standardglas

Hoyalux iD MyStyle V+

Hoyalux iD Myself

JPG

Ett glas som är lika unikt som din kund

Hoyalux iD MySelf ökar den binokulära prestandan med HOYAs Binocular Harmonization-teknik och 3D Binocular Vision.                                     

73 % av personer med ålderssynthet har olika recept för höger och vänster öga.3 Binocular Harmonization-tekniken balanserar upp skillnaden. Innovativa 3D Binocular Vision kan kontrollera oönskad prismatisk effekt i glasets periferi. Detta minskar avsevärt distorsioner och svängningar i alla dimensioner samtidigt som det är enkelt att anpassa sig till och ger mer exakta synkorrigeringar.

Med din omvårdnad och vår teknik kan vi ge världen en skarp syn, både på nära och långt håll

Erbjud skräddarsydd syn av högsta kvalitet, baserad på din omvårdnad och vår teknik.

AdaptEase Technology

Optimerat synfält på mellanavständ för bekvämt användning av digitala enheter.

3D Binocular Vision

för bättre synkomfort tack vare minskad distorsion som minimerar svajighet.

Binocular Harmonization Technology

Perfekt och okomplicerad fokusering, konstant stabilitet och utmärkt djupseende.

Integrerad design med dubbla ytor

för minskad distorsion och jämn övergång mellan olika avstånd.

HOYA iDentifier

100 % skräddarsydda glas för kundens enskilda synbehov.

Livsstilsanpassning

Bästa synprestanda för din kunds livsstil.

Inset-optimering

Förbättrade och bredare synfält för mellan- och närseende.

Anpassning av hur bågen bärs

Tar hänsyn till individuella parametrar för hur glasögonen bärs, vilket ger en mer exakt korrigering och därmed förbättrad synskärpa.

Begär mer information om våra produkter

På HOYA är vi redo att besvara alla dina frågor, utforska möjligheterna med ett potentiellt partnerskap tillsammans med dig och ta del av de idéer du vill dela med oss. Kontakta oss genom att fylla i formuläret som finns länkat nedan.

Håll dig uppdaterad.

Automatisk centrering som ingen annan från Hoya

Läs mer
Landscape image of male whilst working with fabric

Vad är Binocular Harmonization-teknik?

Läs mer
JPG - high res (6)

Progressiva glas och skärmtrötta ögon

Läs mer
Image of optician holding a lens

Hur man säljer glasbehandlingar

Läs mer

FOTNOT

 

(1) Intern FoU-undersökning: Prestandajämförelse mellan MyStyle V+ och Hoyalux iD MySelf. Tillgängliga uppgifter Hoya Vision Care 2019.

(2) HOYA Vision Care, intern användarstudie, mars 2019. Tillgängliga uppgifter. Jämförelsebilder endast för illustrativt syfte.

(3) Tillgängliga uppgifter Hoya Vision Care. Beställningar av progressiva glas i Europa 2007–2013.