Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Kvinnliga bilförare om synfrågor – vad kan vi lära oss?

Bländande ljus från mötande trafik, distraherande reflektioner på en våt väg, trötta ögon när det är mörkt – vi har alla upplevt dessa problem någon gång. Synproblem som dessa är vanliga för alla som kör bil. Enligt en ny marknadsundersökning genomförd av Elke Dobisch Marketforschung i München i Tyskland anser rent av mer än hälften av de bilförare i Tyskland, Spanien och Storbritannien som var med i undersökningen att de upplever olika synproblem när de kör bil. Men desto färre säger något om det.

 

Mer än 90 % av respondenterna anser att de har påverkats negativt av bländande ljus. Speciellt kvinnor känner sig obekväma med att köra i mörkret. Det som är anmärkningsvärt är att den höga procentdel av dem som upplever dessa problem inte tror att det finns något botemedel. Mer än 40 % säger i själva verket att de aldrig har pratat med andra (inte heller någon optiker) om de synproblem de upplever när de kör. I Storbritannien är den siffran nästan 60 %. Optiker hålls ovetande tillsammans med alla andra.

 

Av dem som har pratat om det med en optiker säger tre fjärdedelar att de själva har tagit initiativet. Bara 16 % kan minnas att oftamologen eller optikern har frågat om synproblem vid bilkörning. Med 22 % är andelen är högst i Storbritannien. Kvinnor – som ofta på det stora hela bekymrar sig mer om synproblem – pratar oftare med specialister än vad män gör, och vana förare gör det oftare än de som kör sällan.

 

Det låga procentandelarna återspeglar uppfattningen att detta är ett område med potentiell tillväxt för synrelaterade yrkesgrupper. Det finns glas med specialteknik som hjälp till förare – förare som är omedvetna om att deras synproblem kan avhjälpas.

 

Vem ska fylla det tomrummet? Blir det du?

Kontakta oss för mer information