Skärmtiden ljuger och skärmtrötta ögon talar sanning – hur aktuella är dina frågor?

Ställer du rätt frågor om skärmtid till dina patienter? Vilka är symptomen på skärmtrötta ögon?

 

I dagens samhälle borde alla optiker fråga sina patienter om skärmtrötta ögon. Patientenkäter kan vara lika bra som en forskningsstudie. Den innehåller en hypotes du försöker bevisa eller motbevisa – vi försöker bevisa om terminalglasögonen ska vara de primära glasögonen för varje patient. Det vet vi bara om vi frågar rätt frågor om deras skärmtid. Fråga om alla skärmar de använder under alla tider på dagen, samt eventuella symptom kopplade till skärmtrötta ögon.


Forskning har utförts på uppdrag av oberoende optiker. Efter otaliga djupgående undersökningar och fokusgrupper upptäckte man att patienterna inte kopplar samman symptomen på skärmtrötta ögon med skärmtiden!

  

 

Den informationen är helt otrolig. Vad ska vi göra med den? Nedan kan du se några av de frågor jag ställer till mina patienter. Ibland fyller de i formuläret själva och ibland ställer jag frågorna medan jag undersöker dem. Lägg märke till ordningen på frågorna. Först frågar jag om symptomen och därefter om skärmtiden. När patienten väl har gjort kopplingen kan du berätta för dem om överansträngda ögon och på vilket sätt det är orsaken till deras symptom och hur det går att avhjälpa problemen med rätt stöd. 

 

 

 

Att informera patienten är det enda sättet att förändra det hela. Vi måste tydligt förena punkterna mellan deras symptom och deras skärmtid.

 


I USA måste optikern vara medveten om sina patienters behov och symptom för att föra denna diskussion. Hon eller han informerar patienten om ansträngda ögon och skriver ut det bästa hjälpmedlet som kan användas och bäras på ett bekvämt sätt. Lösningen för många av mina patienter är att skriva ut terminalglasögon, eller datorglasögon som de också kallas.

 

Jag delar gärna med mig av mitt patientformulär, så att du kan utröna om dina patienter lider av skärmtrötta ögon. Använd det som det är eller utgå från det när du ställer relevanta frågor om dina patienters skärmtid.

Ställ rätt frågor

Patienterna kopplar inte samman symptomen på skärmtrötta ögon med skärmtiden – få vägledning och ställ rätt frågor