Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Specialglas för bilkörning – en lovande framtid?

Kör du bil varje dag? Chansen är rätt stor att du gör det. Enligt en nyligen genomförds studie i Tyskland, Spanien och Storbritannien körde mer än 70 % av respondenterna (40–60 år gamla) bil varje dag. För många av dessa förare kan bländande solljus, reflektioner, trötta ögon och andra problem göra det svårt att se. Kan specialglas för bilkörning vara lösningen?

Det finns många faktorer som bidrar till risken för dåligt seende på vägen. Ett betydande antal av respondenterna i denna studie säger dock att de inte tror att det finns någon hjälp att få. Mer än 40 % hävdar rentav att de aldrig har pratat med andra (inte heller någon optiker) om de synproblem de upplever när de kör.

 

Tekniska framsteg kan snart vara svaret.

 

Specialframtagna glas designade speciellt för förare finns nu tillgängliga från framstående glastillverkare som Hoya. När förarna i undersökningen introducerades för möjligheten att slippa visuell påfrestning var det många som var intresserade. Spontant var det 55 % som var mycket eller ganska intresserade av den typen av glas.

 

30 % av respondenterna visste redan att det fanns sådant specialglas. Den högsta medvetenheten fanns i Tyskland (36 %), följt av Spanien (29 %) och Storbritannien (26 %). De spanska respondenterna verkade vara mest öppensinnade (78 % var mycket/ganska intresserade) medan den brittiska responsen var mer återhållen (43 %).

 

Oavsett hur man delar upp siffrorna verkar möjligheten till ökande verksamhet vara övertygande. Framtiden för specialglas för bilförare är lovande.

Kontakta oss för mer information