Anatomie oka

Anatomie vašich očí

Oči mají klíčovou úlohu téměř ve všem, co děláme. K porozumění toho, jak dokážeme vidět svět kolem sebe, je užitečné seznámit se s anatomií lidského oka.

 

Vaše oči se skládají z celé řady částí. K těm hlavním patří

Zornice

Černý otvor uprostřed oka, který dovnitř vpouští světlo.

Duhovka

Barevná část oka, která řídí množství světla procházejícího zornicí.

Bělmo

Bílá část oka.

Spojivka

Tenká vrstva tkáně, která lemuje víčko a oční bulvu a která chrání oko a udržuje jej vlhké.

Rohovka

Průhledná kopulovitě zakřivená vrstva, která chrání duhovku a zornici. Společně s čočkou rohovka láme paprsky světla, aby se sbíhaly v zadní části vašeho oka.

Oční čočka

Průhledná struktura za duhovkou.

Sítnice

Zadní část vašeho oka, která obsahuje miliony světločivných buněk (senzorů, které světlo přeměňují na elektrické signály). Tyto signály jsou zrakovým nervem přenášeny do mozku, kde jejich zpracováním vzniká obraz.

Žlutá skvrna

Malé místo v blízkosti středu sítnice, kde je vidění nejostřejší.