Jak funguje zrak

Zaměřte se na svůj zrak

Díky očím vidíte tvary, barvy a pohyby a také vnímáte vzdálenost, výšku a další proměnné ve vašem okolí.
Animation showing how you see using a tree to demonstrate

Jak vidíte

Obrazy, které vidíte, jsou tvořeny světlem odráženým od předmětů, na které se díváte; toto světlo pak přes zornici pronikne do vašeho oka. Společně s čočkou rohovka láme paprsky světla, aby se sbíhaly na sítnici v zadní části vašeho oka. Sítnice je pokryta miliony světločivých buněk, kterým se říká tyčinky a čípky. Čípky jsou zodpovědné za denní vidění – a umožňují vám vidět obrazy barevně a detailně. Tyčinky jsou zase zodpovědné za noční vidění. Sítnice přeměňuje světlo na elektrické signály. Tyto signály jsou zrakovým nervem přenášeny do mozku, kde jejich zpracováním vzniká obraz.

Animation showing how you see using a tree to demonstrate
Woman getting having  an eye test by a male Hoya Vision optician

Pečujte o svůj zrak

Pravidelně navštěvujte svého optika, aby vám vyšetřil zrak. Pokud mezi vyšetřeními zjistíte nějakou změnu nebo si děláte obavy o svůj zrak, obraťte se na na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya. Čočky Hoya nabízejí korekci zraku a jejich povrchové úpravy mohou vaše oči také chránit. Včasným odhalením a řešením problémů si můžete uchovat dobrý zrak po zbytek svého života.