Oční potíže

K nejběžnějším očním vadám, na které je třeba dávat pozor, patří

Hoya Vision cataracts optician examining an elderly man's eyes

Katarakta (šedý zákal)

Jedná se o zakalené oblasti, které vznikají na čočce a brání pronikání světla do zadní části oka (na sítnici). To může způsobovat rozostřené, zakalené či zamlžené vidění, zejména v noci nebo při ostrém světle. Katarakta je běžná u starších lidí, ale riziko vzniku této oční vady mohou zvýšit i další faktory. Patří k nim kouření, cukrovka, nesprávná strava a přílišné vystavování UV záření.
Colourblindness in a traffic jam

Barvoslepost

Jedná se o poruchu vidět či rozlišovat různé barvy, většinou zpravidla červenou a zelenou. Barvoslepost bývá dědičná, ale může být příznakem dalších očních onemocnění, například glaukomu či makulární degenerace.
Female suffering from a headache due to digital eyestrain

Syndrom počítačového vidění

Digitální zařízení se stala nedílnou součástí našeho každodenního života, nicméně dlouhodobé používání obrazovky může vyvolat řadu potíží se zrakem. Vaše oči musí při pohledu na obrazovku usilovněji pracovat a častěji zaostřovat. To může vyvolávat takové příznaky, jako je oční napětí, únava očí, rozostřené nebo dvojité vidění a syndrom suchého oka.
Male using eye drops to combat dry eye syndrome

Syndrom suchého oka

Při mrkání oční víčka roznášejí po povrchu vašich očí slzy a tím je udržují vlhké. K syndromu suchého oka může dojít v případě, že je tvorba slz narušena. Tento stav se projevuje začervenáním a podrážděním očí, pálením a vysušením a pocitem písku v očích. Může postihnout každého, ale nejběžnější je u starších osob.
Young female child with a lazy eye

Tupozrakost (amblyopie)

Tupozrakost postihuje obvykle děti a zpravidla se rozvíjí kolem čtyř let. Dochází k ní tehdy, když se schopnost jednoho oka vidět nevyvíjí správně a v důsledku toho musí dítě spoléhat na druhé, silnější oko. Tupozrakost je výsledkem jiných očních vad, které mají vliv na zrak, například šilhání, vrozená katarakta nebo závažné případy dalekozrakosti či krátkozrakosti.
Young girl outdoors shading her eyes from the sun

Světloplachost (fotofobie)

Jedná se o nesnášenlivost světla, obvykle v případě jasných světelných zdrojů, například slunečního svitu, fluorescenčního a inkadescentního světla. Světloplachost může vést k nepohodě a nutnosti přimhouřit či zavřít oči. Často je průvodním jevem očních infekcí a zánětů, například zánětu spojivek, ale bývá spojena také s podrážděním prudkým sluncem nebo kontaktními čočkami.
Girl with a squint in front of a blue background

Šilhání

Šilhání označované také jako strabismus je oční vada, kdy se oči zaměřují různým směrem. V důsledku toho mozek přijímá dva zrakové obrazy, což může způsobovat rozostřené nebo dvojité vidění a tupozrakost. Šilhání se objevuje zpravidla do pěti let, může však začít i později v životě a obvykle je zjištěno při běžném vyšetření zraku.
Older woman getting an eye examination by a Hoya Vision optician

Pečujte o svůj zrak

Pravidelně navštěvujte svého optika, aby vám vyšetřil zrak. Pokud mezi vyšetřeními zjistíte nějakou změnu nebo si děláte obavy o svůj zrak, obraťte se na na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya. Včasným odhalením a řešením problémů si můžete uchovat dobrý zrak po zbytek svého života.

Obraťte se na svého nejbližšího optika Hoya
Older woman getting an eye examination by a Hoya Vision optician