Poruchy zraku

Diagram showing what causes nearsightedness myopia

Co je příčinou krátkozrakosti?

Krátkozrakost vzniká obvykle v případě, že je oční bulva moc dlouhá. To znamená, že se paprsky světla nesbíhají řádně na světločivé tkáni (sítnici) v zadní části oka, ale sbíhají se před sítnicí, což způsobuje, že se vzdálené předměty jeví rozmazané. Myopie je často dědičná, ale bývá rovněž spojována s dlouhodobým zaostřováním na blízké předměty, například knihy a počítače.

Nearsighted traffic jam

Jak poznám, že trpím krátkozrakostí?

K příznakům krátkozrakosti patří:

 • Obtížné rozeznávání dopravních značek a poznávacích značek aut
 • Potíže jasně přečíst slova na bílé tabuli nebo televizní obrazovce
 • Mhouření očí s cílem vidět lépe
 • Časté bolesti hlavy či únava očí
How to correct nearsightedness myopia

Jak se dá krátkozrakost korigovat?

Ve většině případů lze krátkozrakost účinně korigovat pomocí konkávních jednoohniskových čoček. Ty zajišťují, že ohnisko světla se správně nachází na sítnici. Trpíte-li krátkozrakostí, bude ve vašem předpisu záporné číslo. Čím vyšší číslo, tím silnější budete mít brýle.
Pokud vám zrak dělá starosti nebo jste si všimli, že se něco změnilo, obraťte se na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya. 
Obraťte se na svého nejbližšího optika značky Hoya Vision

Hypermetropie

Hypermetropie, všeobecně známá jako dalekozrakost, je porucha zraku, která způsobuje, že se blízké předměty jeví rozmazané, zatímco vzdálené předměty lze vidět jasně.
Diagram showing what causes nearsightedness hyperopia

Co je příčinou dalekozrakosti?

Dalekozrakost vzniká obvykle v případě, že je oční bulva moc krátká. To znamená, že se paprsky světla nesbíhají řádně na světločivé tkáni (sítnici) v zadní části oka. Sbíhají se naopak za sítnicí a kvůli tomu se blízké předměty jeví rozostřené. Hypermetropie bývá dědičná, ale souvisí také s věkem a některými zdravotními problémy, například cukrovkou. Dalekozrakost související s věkem je známá jako presbyopie nebo vetchozrakost.

Female in a blue top sat at a desk infront of a laptop holding her head

Jak poznám, že trpím dalekozrakostí?

K příznakům dalekozrakosti patří:

 • Potíže při zaostřování na blízké předměty
 • Mhouření očí s cílem vidět ostře
 • Časté bolesti hlavy
 • Únava očí při čtení, psaní nebo používání digitálních zařízení
Hoya Vision correct nearsightedness hyperopia diagram

Jak se dá dalekozrakost korigovat?

Ve většině případů lze dalekozrakost účinně korigovat pomocí konvexních jednoohniskových čoček. Ty zajišťují, že se ohnisko světla správně nachází na sítnici. Trpíte-li dalekozrakostí, bude ve vašem předpisu kladné číslo. Čím vyšší číslo, tím silnější budete mít čočky. Pokud vám zrak dělá starosti nebo jste si všimli, že se něco změnilo, obraťte se na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya.

Obraťte se na svého nejbližšího optika Hoya
Diagram showing what causes presbyopia

Co je příčinou presbyopie?

Presbyopie, která bývá označována také jako vetchozrakost neboli dalekozrakost související s věkem, postihuje obvykle lidi nad 40 let. Presbyopie je postupné zvětšování objemu a tvrdnutí čočky ve vašem oku. Se ztrátou elasticity čočky se snižuje schopnost zaostřit na blízké předměty. Presbyopii mohou doprovázet další potíže se zrakem, například krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Businessman looking down at his mobile phone from a distance

Jak poznám, že trpím persbyopií?

K příznakům presbyopie patří:

 • Narůstající potíže při zaostřování na blízké předměty
 • Knihy, noviny, digitální zařízení a pod. držíte ve vzdálenosti paže, abyste je dokázali přečíst správně
 • Časté bolesti hlavy a unavené oči
How to correct presbyopia

Jak se dá presbyopie korigovat?

Ve většině případů lze presbyopii účinně korigovat pomocí progresivních čoček. Ty mají ve spodní části plusové dioptrie pro vidění na blízko a v horní části dioptrie na dálku. Pokud vám zrak dělá starosti nebo jste si všimli, že se něco změnilo, obraťte se na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya.

Obraťte se na svého nejbližšího optika Hoya
Diagram showing what causes astigmatism

Co je příčinou astigmatismu?

K astigmatismu dochází v případě, že průhledná tkáň (rohovka) v přední části oka není dokonale zakřivená. Toto nepravidelné zakřivení způsobuje, že paprsky světla vstupující do oka se spojují na dvou různých místech světločivé tkáně (sítnice) v zadní části oka. Vzniká tak rozostřený obraz. Astigmatismus se obvykle vyskytuje při narození a může doprovázet další vady zraku, například krátkozrakost a dalekozrakost.

Blurry view of a traffic jam

Jak poznám, že trpím astigmatismem?

K příznakům astigmatismu patří:

 • Rozmazané nebo zkreslené vidění na blízko i na dálku
 • Potíže s rozlišením tvarů
 • Záměna písmen, například H za N nebo C za O
 • Bolesti hlavy a oční napětí
How astigmatism can be corrected

Jak se dá astigmatismus korigovat?

Ve většině případů lze astigmatismus účinně korigovat pomocí torických čoček. Ty jsou speciálně navrženy a tvarovány tak, aby kompenzovaly nepravidelné zakřivení rohovky, které astigmatismus způsobuje. Pokud vám zrak dělá starosti nebo jste si všimli, že se něco změnilo, obraťte se na svého nejbližšího optika, zákazníka společnosti Hoya.

Obraťte se na svého nejbližšího optika Hoya