Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Focus on a better tomorrow, today

ONE VISION.
Een duurzamere toekomst creëren

HOYA's duurzaamheidsprogramma is opgezet met als doel onze ambitie te verwezenlijken om een organisatie te worden die meer verbonden, bewuster en impactvoller is. 

Met het programma One Vision bundelen we onze krachten om samen doelen te bereiken: het ondersteunen van de samenleving, het verminderen van onze milieu-impact en het creëren van een veilige en diverse werkomgeving. Het stelt ons in staat van elkaar te leren, buiten de gebaande paden te treden en samen te werken om onze impact op duurzaamheid op lange termijn te beheersen. 

Minder impact op het milieu

Onze visie op verantwoordelijkheid voor het milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een veilige en diverse werkplek

Onze visie op een verantwoorde werkplek

   HVC_ONEVISION_LOGOS 20072023-Environment.png

We verminderen onze ecologische voetafdruk

Ons streven is om wereldwijd onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We realiseren energiebesparingen door voortdurend onze activiteiten efficiënter te maken en een grotere verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen bewerkstelligen. Ons doel is om tegen 2040, zo mogelijk zelfs eerder, 100% duurzame energie te gebruiken, met een tussenstap van minstens 60% tegen 2030. Tevens zetten we ons in om onze milieu-impact met betrekking tot waterverbruik en verpakkingen aanzienlijk te verminderen. Dit doen we door initiatieven die gericht zijn op reductie, hergebruik en recycling te implementeren voor al onze activiteiten en kantoren wereldwijd. 

   

We geven vele mensen beter zicht

Meer dan 2,2 miljard mensen leven met een visuele beperking, maar meer dan 1 miljard van deze gevallen hadden voorkomen kunnen worden door vroegtijdige opsporing en behandeling. Wij, als HOYA Vision Care, zijn toegewijd aan het overbruggen van de kloof in visuele gezondheid via onze wereldwijde samenwerking met Orbis, waardoor gemeenschappen over de hele wereld toegang krijgen tot ingrepen die het zicht redden, en door het vergroten van kennis en educatie over ooggezondheid. Dit wordt ondersteund door een reeks lokale initiatieven die zich richten op gebieden waar andere bedrijven dat niet doen. Deze initiatieven worden gedreven door collega's, oogzorgprofessionals en andere belanghebbenden, samen met talloze lokale initiatieven voor en met onze gemeenschappen. 

    imager0b88.png

Het omarmen van diversiteit en het naleven van onze waarden

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een veilige en diverse werkomgeving voor alle medewerkers van HOYA Vision Care over de hele wereld. Een werkomgeving waar de cultuur de kernwaarden van HOYA weerspiegelt en waar teamleden een sleutelrol spelen in het helpen handhaven van onze gezamenlijke doelen. We streven ernaar om de voorkeurswerkgever in de industrie te zijn door een cultuur te koesteren die talent aantrekt, laat groeien en bijschoolt, terwijl diverse perspectieven en cutlurele achtergronden gerespecteerd worden. We moedigen individuen altijd aan om zichzelf te zijn en zullen blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus, waarbij huidige en toekomstige leiders worden erkend, gekoesterd en beloond.  

Werken voor HOYA?

Zin om het HOYA-team te versterken en een cruciale rol te spelen om opticiens te helpen mensen een helder gezichtsvermogen te schenken? Ontdek op onze carrièrepagina wat u van ons als werkgever mag verwachten. Wij kijken ernaar uit om van u te horen.

Ga naar Loopbanen