Privacybeleid voor gegevens

Lezen a.u.b.

Als u een website van HOYA Vision Care bezoekt, als opticien HOYA-producten bestelt of onze tools gebruikt wanneer u brillenglazen bestelt, is dit privacybeleid voor gegevens van HOYA van toepassing.

HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam (Nederland) controleert uw persoonsgegevens samen met HOYA Lens [name and address local entity] (hierna samen 'HOYA' genoemd).

 

1. Gebruik van persoonsgegevens

We geven u graag een beschrijving van de persoonsgegevens die we gebruiken, voor welke doeleinden en op basis van welke wettelijke grondslag.

Websitebezoeken en verzoeken

 • Als u onze website bezoekt en via de site informatie opvraagt over onze producten, tools of diensten, gebruiken we uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om met u te communiceren en op uw verzoek in te gaan, als u ons deze informatie bezorgt.
 • Mogelijk nemen we ook telefonisch contact met u op als u hebt aangegeven dat u zo gecontacteerd wilt worden.
 • We gebruiken ook informatie over uw surfgedrag en interacties met ons om onze website, producten en diensten te verbeteren.
 • Als u opmerkingen of getuigenissen doorgeeft, bevatten die berichten uw voor- en achternaam, land en getuigenis. Deze informatie gebruiken we uitsluitend met uw toestemming voor promotionele doeleinden en om andere gebruikers ervaringen met het product of het bedrijf mee te geven. Op elk ogenblik kunt u die toestemming intrekken door te e-mailen naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Onze websites maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Meer informatie vindt u in onze cookieverklaring.

Als u als oogzorgspecialist producten bestelt

 • Als u als oogzorgspecialist producten van ons bestelt, registreren we uw naam, adres, e-mailadres, internetadres, telefoonnummer, rapporten over bezoeken, lidmaatschap van inkoopgroep (indien van toepassing), bestel- en factuurgegevens om uw bestelling te verwerken en te leveren en de betaling af te handelen, om met u te communiceren en klantenservice aan te bieden.

 

Als u als opticien of professionele zorgverlener deelneemt aan opleidingen en evenementen

 • Als u als (medewerker van een) opticien of professionele zorgverlener deelneemt aan opleidingen en evenementen die HOYA organiseert. Als u deelneemt, verwerkt HOYA uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, informatie over het evenement of de opleiding en informatie over sportvoorkeuren, om uw deelname in goede banen te leiden en u uit te nodigen voor evenementen in de toekomst.

Als u als consument glazen bestelt via uw oogzorgspecialist

 • Als u brillenglazen of een bril op sterkte bestelt bij uw opticien, dan bezorgt die ons uw voorschriftgegevens, zodat we uw glazen kunnen vervaardigen en aanleveren met een garantiebewijs. Als de opticien met uw toestemming uw naam doorgeeft als referentie voor uw bestelling, wordt die gebruikt om uw bestelling te identificeren en het garantiebewijs op te maken.
 • Als eindgebruiker kunt u er (via uw oogzorgspecialist) ook voor kiezen om een van onze tools advies te laten geven over het type brillenglazen of montuur dat bij uw voorkeuren, behoeften en levensstijl past. Daarnaast kunnen onze tools u adviseren over welk montuur het best bij uw gezicht past. In dat geval verwerken we uw naam, geslacht, leeftijd, sterkte van de brillenglazen, tevredenheid, levensstijl en het beeld van uw gezicht, zodat we u dat advies kunnen bieden. We gebruiken die gegevens ook in geaggregeerde vorm om producten te ontwikkelen.
 • Het gebruik van gegevens zoals hierboven beschreven als u glazen en/of een montuur bestelt kan worden gewijzigd door HOYA die ze controleert of verwerkt namens de oogzorgspecialist, afhankelijk van lokale overeenkomsten en omstandigheden.

Aanmelden voor de blog

 • Als u graag op de hoogte blijft van de gespecialiseerde artikels (blogposts) van HOYA Vision Care, gebruikt HOYA uw e-mailadres om u in te lichten over onlineartikels over HOYA-producten en -diensten, en artikels over onderwerpen die u zelf hebt gekozen. Wilt u geen meldingen via e-mail meer ontvangen, dan kunt u zich uitschrijven via de link onderaan in elke e-mail of door een e-mail te sturen naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.
 • Mogelijk sturen we u ook nieuwsbrieven over onze producten en diensten via de post. Wilt u die nieuwsbrieven niet ontvangen, stuur dan een e-mail naar hoyavision_unsubscribe@hoya.com.

 

2. Wettelijke grond

De belangrijkste wettelijke grond om uw gegevens te verwerken, is dat dat nodig is om de overeenkomst tussen u en HOYA uit te voeren, bijvoorbeeld als u een product bestelt,  bepaalde informatie opvraagt, zich aanmeldt voor een evenement of een order plaatst. In sommige gevallen kan de verwerking nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de verplichting om een nauwkeurige boekhouding en administratie bij te houden voor financiële of fiscale doeleinden. In bepaalde gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming, bijvoorbeeld als u zich aanmeldt voor onze blogposts of als u een van de HOYA-tools gebruikt om brillenglazen te bestellen. Tot slot heeft HOYA een legitiem belang om de inhoud van de website, zijn producten en diensten te verbeteren op basis van een analyse van uw surfgedrag, aankopen en interacties met ons.

 

3. Gebruik van persoonsgegevens door derden

HOYA deelt uw gegevens niet met derden, tenzij:

 • u ons uw toestemming hebt gegeven;
 • er een wettelijke verplichting toe is;
 • wanneer we op uw verzoek handelen of uw bestelling uitvoeren met bedrijven van de HOYA Groep of een externe betalingsaanbieder of verzendingsmaatschappij;
 • in geval van een fusie met of overname van HOYA of (een deel van) zijn activa door een derde partij;
 • tussenpartijen in naam van HOYA optreden als verwerker.

 

4. Gegevensoverdracht buiten de EU

In het kader van de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking van gegevens door HOYA, worden uw persoonsgegevens doorgestuurd naar verwerkers buiten de EU. In de betrokken landen zijn persoonsgegevens niet in dezelfde mate beschermd als onder de EU-regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. We hebben daarom dataverwerkingsovereenkomsten gesloten waarin de modelcontractbepalingen van de EU voor verwerkers zijn opgenomen, zodat uw gegevens toch op dat niveau beschermd zijn. U kunt een exemplaar van die bepalingen opvragen via DPO@hoya.com.

 

5. Fusie of overname

HOYA kan zijn onderneming als geheel of een deel van zijn activa overdragen aan een derde partij. In dat geval worden uw persoonsgegevens ook overgedragen naar die partij. Daarvan brengen we u ruim op voorhand op de hoogte. Als u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten, mag u ons vragen uw gegevens te verwijderen.

 

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk verzameld of verder verwerkt zijn. Alle persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan vereist volgens de GDPR en nationale regelgeving, zoals financiële en fiscale verplichtingen. Dat omvat bestel-, financiële en contactgegevens.

Als u bij ons producten bestelt, houden we uw gegevens bij zolang dat redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan onze garantieverplichtingen onder de geldende periode.

Als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrieven, dan is uw persoonlijke profiel gebaseerd op de periode van 2 jaar voorafgaand aan de nieuwsbrief.

Als u als eindgebruiker gebruikgemaakt hebt van onze adviestools, worden uw gegevens nog maximaal 1 jaar bijgehouden nadat het advies is verleend.

De bewaartermijn voor getuigenissen van klanten bedraagt 3 jaar nadat de getuigenis is gepubliceerd.

Voor de bewaartermijn van cookies is de informatie te vinden bij cookieverklaring.

 

7. Rechten

U hebt het recht om uw gegevens te controleren en te vragen ze te verbeteren, beperken, blokkeren of verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om een voor machines leesbare subset van uw gegevens aan te vragen en die elders te bewaren. Waar de verwerking van uw persoonsgegevens met uw toestemming gebeurt, kunt u die toestemming op elk moment intrekken.

Cookie-instellingen wijzigt u via cookieverklaring. Als u de cookie-instellingen wijzigt, heeft dat geen effect op de informatie die vóór die verandering is verzameld.               

Verder mag u altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketingdoeleinden. U mag ook bezwaar maken tegen elke andere verwerking voor legitieme belangen in verband met uw persoonlijke omstandigheden.

 

8. Contact

Verzoeken om de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u mailen naar onze gegevensbeschermingsfunctionaris. U kunt met de gegevensbeschermingsfunctionaris van HOYA Europa contact opnemen via DPO@hoya.com.

U kunt ook steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsfunctionaris.

 

9. Wijzigingen aan dit beleid

HOYA behoudt zich het recht voor dit beleid te wijzigen. Zorg ervoor dat u altijd op de hoogte bent van de nieuwste versie van dit beleid die we hier publiceren. We brengen u ruim op voorhand op de hoogte van belangrijke wijzigingen.