Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Hoya Vision corporate social responsibility two girls with braids
Hoya Vision corporate social responsibility two children looking at plant

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Sinds zijn oprichting heeft HOYA Vision er steeds naar gestreefd meerwaarde te creëren via innovatie en baanbrekende technologie om te blijven groeien en bij te dragen aan de duurzame groei van de wereld.

Met een brede waaier aan beleidslijnen en maatregelen die bijdragen aan een duurzame maatschappij en milieu ,zetten we ons in voor een wereld waar iedereen kan genieten van een goed leven, in harmonie met de natuur.