Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Focus on a better tomorrow, today

ONE VISION.
Een duurzamere toekomst creëren

HOYA's duurzaamheidsprogramma is opgezet met als doel onze ambitie te verwezenlijken om een organisatie te worden die meer verbonden, bewuster en impactvoller is.

Met het programma One Vision bundelen we onze krachten om samen doelen te bereiken: het ondersteunen van de samenleving, het verminderen van onze milieu-impact en het creëren van een veilige en diverse werkomgeving. Het stelt ons in staat van elkaar te leren, buiten de gebaande paden te treden en samen te werken om onze impact op duurzaamheid op lange termijn te beheersen.

Minder impact op het milieu

Onze visie op verantwoordelijkheid voor het milieu

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Onze visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid

Een veilige en diverse werkplek

Onze visie op een verantwoorde werkplek

Recente initiatieven waarbij we het verschil willen maken

Ons doel is om gemeenschappen te ondersteunen, milieueffecten te verminderen en een veilige en diverse werkomgeving te creëren. We hebben een aantal geweldige initiatieven verzameld van onze mensen over de hele wereld.

HOYA-werknemers in Brazilië planten 140 bomen om de Week van het Milieu te vieren

In het kader van de jaarlijkse Week van het Milieu hebben medewerkers van HOYA Vision Care Brazilië onlangs een herbebossingsinitiatief gelanceerd, waarbij ze de krachten hebben gebundeld om 140 bomen te planten in Rio de Janeiro en Sao Paolo. Dit initiatief is voortgekomen uit het One Vision-programma en werd geïnitieerd door mevrouw Fabiola Hamaoka, de HSE/QA Manager van HOYA Brazilië. In juni vond het boomplantproject plaats, waarbij medewerkers en hun gezinnen samenwerkten om gezamenlijk de zaadjes voor de toekomst te planten.

HOYA India lanceert screeningcampagne voor het gezichtsvermogen van bestuurders van bedrijfswagens

Bij HOYA is onze missie om de gezondheid te bevorderen door middel van goed zicht voor iedereen. Om die reden heeft HOYA Lens India onlangs een campagne voor gezichtscherpte onderzoek gelanceerd, waarbij voertuigbestuurders werden uitgenodigd om hun gezichtsvermogen te laten controleren.
Naast het bredere doel van HOYA om vermijdbare blindheid in India te voorkomen, beoogde de campagne de rijomstandigheden en veiligheid voor zowel chauffeurs als andere weggebruikers te verbeteren. 

Griepprik voor HOYA Vision Care-medewerkers in Thailand

Het regenseizoen brengt veel meer met zich mee dan zware regenbuien. Daarom organiseerde HOYA Vision Care Thailand onlangs griepvaccinaties voor werknemers ter plaatse, zodat hun gezondheid voorbereid was op de komende maanden. Om onze medewerkers te helpen zichzelf te beschermen tegen ziekte tijdens het regenseizoen, heeft HOYA in mei een vaccinatiecentrum opgezet op ons kantoor in Thailand. Hierdoor werd het voor medewerkers die de griepprik wilden ontvangen, eenvoudiger om dit te doen. Maar liefst 1.169 medewerkers deden mee aan het vaccinatie-initiatief - en we wensen al onze medewerkers een goede gezondheid toe!

   HVC_ONEVISION_LOGOS 20072023-Environment.png

We verminderen onze ecologische voetafdruk

Ons streven is om wereldwijd onze ecologische voetafdruk te verkleinen. We realiseren energiebesparingen door voortdurend onze activiteiten efficiënter te maken en een grotere verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen te bewerkstelligen. Ons doel is om tegen 2040, zo mogelijk zelfs eerder, 100% duurzame energie te gebruiken, met een tussenstap van minstens 60% tegen 2030. Tevens zetten we ons in om onze milieu-impact met betrekking tot waterverbruik en verpakkingen aanzienlijk te verminderen. Dit doen we door initiatieven die gericht zijn op reductie, hergebruik en recycling te implementeren voor al onze activiteiten en kantoren wereldwijd.

   

We geven vele mensen beter zicht

Meer dan 2,2 miljard mensen leven met een visuele beperking, maar meer dan 1 miljard van deze gevallen hadden voorkomen kunnen worden door vroegtijdige opsporing en behandeling. Wij, als HOYA Vision Care, zijn toegewijd aan het overbruggen van de kloof in visuele gezondheid via onze wereldwijde samenwerking met Orbis, waardoor gemeenschappen over de hele wereld toegang krijgen tot ingrepen die het zicht redden, en door het vergroten van kennis en educatie over ooggezondheid. Dit wordt ondersteund door een reeks lokale initiatieven die zich richten op gebieden waar andere bedrijven dat niet doen. Deze initiatieven worden gedreven door collega's, oogzorgprofessionals en andere belanghebbenden, samen met talloze lokale initiatieven voor en met onze gemeenschappen.

    imager0b88.png

Het omarmen van diversiteit en het naleven van onze waarden

Wij zijn toegewijd aan het creëren van een veilige en diverse werkomgeving voor alle medewerkers van HOYA Vision Care over de hele wereld. Een werkomgeving waar de cultuur de kernwaarden van HOYA weerspiegelt en waar teamleden een sleutelrol spelen in het helpen handhaven van onze gezamenlijke doelen. We streven ernaar om de voorkeurswerkgever in de industrie te zijn door een cultuur te koesteren die talent aantrekt, laat groeien en bijschoolt, terwijl diverse perspectieven en culturele achtergronden gerespecteerd worden. We moedigen individuen altijd aan om zichzelf te zijn en zullen blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers op alle niveaus, waarbij huidige en toekomstige leiders worden erkend, gekoesterd en beloond.