Krótkowzroczność może być kontrolowana, nie tylko korygowana.

MiYOSMART: bezpieczna, łatwa, skuteczna i nieinwazyjna metoda kontroli krótkowzroczności u dzieci

MiYOSMART to innowacyjne rozwiązanie, które spowalnia progresję krótkowzroczności w łatwy, bezpieczny, skuteczny i nieinwazyjny sposób, aby Twoje dziecko mogło śmiało zmierzać naprzód.

Krótkowzroczność to narastający, globalny problem

Szacuje się, że do 2050 roku około 5 miliardów ludzi, czyli połowa populacji na świecie, może być dotknięta krótkowzrocznością.1

Przewiduje się, że częstość występowania krótkowzroczności u dzieci znacząco wzrośnie1 w wyniku zmiany ich stylu życia, spędzania większości czasu na korzystaniu z urządzeń cyfrowych, czytaniu i wykonywaniu innych czynności w bliży oraz coraz mniejszym zaangażowaniu w aktywności ruchowe na zewnątrz. Dodatkowo, do powstania i progresji krótkowzroczności u najmłodszych przyczynić się mogą uwarunkowania środowiskowe, dziedziczne czy behawioralne.

Czym jest krótkowzroczność (miopia)?

Nie ma nic ważniejszego od zdrowia i dobrego samopoczucia Twojego dziecka. To naturalne, że chcesz aby dobrze się rozwijało, było w dobrej kondycji i pełne energii. Jeśli zauważasz niepokojące sygnały w zachowaniu dziecka, jak np. problemy z koncentracją w szkole, mrużenie oczu przy spoglądaniu na dal, czy brak entuzjazmu podczas ulubionych zabaw, nie ignoruj ich – mogą to być pierwsze sygnały miopii czyli krótkowzroczności.

Niekontrolowana krótkowzroczność może doprowadzić do poważnych problemów ze wzrokiem w przyszłości.

Wzrost wartości korekcyjnych o 1 dioptrię, zwiększa ryzyko wystąpienia chorób o 58%.2

Krótkowzroczność można spowalniać, nie tylko korygować.

Spowalnianie krótkowzroczności najlepiej rozpocząć wcześnie, aby uniknąć trwałych problemów ze wzrokiem.

Obecnie w większości przypadków krótkowzroczność jest korygowana za pomocą okularów ze standardowymi soczewkami jednoogniskowymi, które zapewniają wyraźne widzenie. Jednak jednoogniskowe soczewki okularowe nie pomagają spowolnić progresji krótkowzroczności. 

Soczewki okularowe MiYOSMART zostały opracowane specjalnie dla dzieci, aby nie ograniczać ich żywiołowej aktywności.

Jak działa technologia D.I.M.S. w soczewkach MiYOSMART

Dzięki zastosowaniu rewolucyjnej technologii D.I.M.S., opracowanej we współpracy z Hong Kong Polytechnic University, soczewki okularowe MiYOSMART korygują wadę wzroku na całej powierzchni i spowalniają progresję krótkowzroczności dzięki mikrosegmentom krótkowzrocznego rozogniskowania, przypominającym kształtem plaster miodu.

Połączenie strefy ostrego widzenia oraz obszaru rozogniskowania zapewnia wyraźne widzenie i jednocześnie spowalnia krótkowzroczność.

Wyniki dwuletniego badania klinicznego wykazały, że codzienne stosowanie soczewek okularowych MiYOSMART spowalnia progresję krótkowzroczności średnio o 60%, w porównaniu do standardowych soczewek jednoogniskowych.3

 

Lepsza jakość widzenia. Lepsza ochrona.

Eye Shield

  • Odporny na uderzenia materiał, zapewniający swobodę i bezpieczeństwo podczas aktyuwności.
  • Pełna ochrona przed promieniowaniem UV.

 

Dlaczego MiYOSMART?

  • Unikatowe i innowacyjne rozwiązanie do postępowania w krótkowzroczności u dzieci
  • Klinicznie potwierdzona skuteczność w spowalnianiu postępu krótkowzroczności 3, 4
  • Przyjazne dzieciom, łatwe do dostosowania i nieinwazyjne

Już ponad milion dzieci na świecie nosi okulary z soczewkami MiYOSMART. (7)

Zapewnij dziecku dobre spojrzenie na świat dzięki okularom przeciwsłonecznym MiYOSMART

Soczewki okularowe MiYOSMART spowalniają rozwój krótkowzroczności i zapewniają ochronę przed intensywnym światłem słonecznym.2-4*

Soczewki okularowe MiYOSMART wykorzystują technologię D.I.M.S. (Ang. Defocus Incorporated Multiple Segments), która koryguje krótkowzroczność i spowalnia jej rozwój.3,4* Produkt chroni również wzrok przed intensywnym światłem słonecznym, zapewniając komfort oczu i zachęcając dzieci do noszenia okularów także na zewnątrz.3,5-8

Soczewki okularowe MiYOSMART zapewniają ochronę przed szkodliwymi promieniami UV 3† zmniejszając ryzyko długotrwałego uszkodzenia oczu; dzięki temu możesz mieć pewność, że Twoje dziecko jest odpowiednio chronione!

*Przy założeniu że samobarwiące soczewki okularowe są używane przez cały czas lub w dodatku do przezroczystych soczewek okularowych MiYOSMART, albo w sytuacji gdy spolaryzowane soczewki okularowe są używane wraz z przezroczystymi soczewkami okularowymi MiYOSMART. Decyzje o leczeniu krótkowzroczności u dziecka oraz instrukcje dotyczące stosowania soczewek okularowych MiYOSMART należy podejmować na drodze konsultacji ze specjalistą ds. ochrony wzroku.

Spolaryzowane soczewki okularowe †MiYOSMART i nieaktywne samobarwiące soczewki okularowe MiYOSMART blokują 100% szkodliwego światła UV, zgodnie z normą ISO8980-3 (2022).

Dowiedz się więcej o soczewkach PRZECIWSŁONECZNYCH MiYOSMART

Ochrona z szerszą perspektywą

Zadbaj, by dziecko spędzał więcej czasu na świeżym powietrzu.

Badania pokazują, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu przez co najmniej 2 godziny dziennie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia krótkowzroczności i jej progresji.5

Regularnie badaj wzrok dziecka.

Badaj wzrok dziecka regularnie, aby wykryć i zdiagnozować krótkowzroczność lub inne problemy wzrokowe we wczesnym stadium. Bądź uważny/a - dziecko może nie komunikować lub bagatelizować swoje problemy ze wzrokiem.

Zadbaj o odpoczynek oczu dziecka.

Przypominaj dziecku, aby robiło przerwy, jeżeli spędza intensywny czas przed ekranem lub wykonuje inne czynności wymagające wzmożonego wysiłku wzrokowego w bliży. Co 20 minut należy zrobić przerwę, aby dać oczom odpocząć, patrząc na odległość 20 metrów przez co najmniej 20 sekund.6

Chcesz dowiedzieć się więcej o soczewkach MiYOSMART?

Soczewki MiYOSMART mogą nie być w stanie sprostać korekcji danego użytkownika z powodu wad wrodzonych, chorób, wcześniej istniejących schorzeń i/lub zaawansowanego wieku użytkownika. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są informacjami ogólnymi i nie mogą zastąpić konsultacji medycznej. Zaleca się kontakt ze specjalistą ochrony wzroku, celem nabycia szczegółowej wiedzy o soczewkach MiYOSMART, przed ich zastosowaniem.

 

* Średnie kontynentalne obliczone na podstawie danych z Holden B.A. et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050 [Globalne rozpowszechnienie krótkowzroczności i wysokiej krótkowzroczności oraz trendy czasowe w okresie od 2000 do 2050 r.]. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, t. 123, nr 5, s.1036–1042.

1 Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, t. 123, nr 5, s.1036–1042. https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006

2 Mark A. Bullimore, Eric R. Ritchey, Sunil Shah, Nicolas Leveziel, Rupert R.A. Bourne, D. Ian Flitcroft, The Risks and Benefits of Myopia Control [Ryzyko i korzyści związane z kontrolą krótkowzroczności], Ophthalmology, 2021, ISSN 0161-6420, https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2021.04.032.

3 Lam CSY, Tang WC, Tse DY, Lee RPK, Chun RKM, Hasegawa K, Qi H, Hatanaka T, To CH. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomized clinical trial. [Soczewki okularowe z technologią rozogniskowania wielosegmentowego (DIMS) spowalniają rozwój krótkowzroczności: 2-letnie randomizowane badania kliniczne.] British Journal of Ophthalmology. Publikacja najpierw udostępniona w Internecie: 29 maja 2019 r. doi: 10.1136/
bjophthalmol-2018-313739

4 Lam CS, Tang WC, Lee PH, et al. Myopia control effect of defocus incorporated multiple segments (DIMS) spectacle lens in Chinese children: results of a 3-year follow-up study [Skutek leczenia krótkowzroczności soczewkami DIMS u dzieci w Chinach: wyniki 3-letniego badania kontrolnego]. British Journal of Ophthalmology. Publikacja najpierw udostępniona w Internecie: 17 marca 2021 r. doi: 10.1136/bjophthalmol-2020-317664

5 Shah R.L. et al, Time outdoors at specific ages during early childhood and risk of incident myopia [Czas spędzany na świeżym powietrzu w określonych przedziałach wiekowych we wczesnym dzieciństwie a ryzyko wystąpienia krótkowzroczności]. Investigative ophthalmology & visual science. 2/2017, 58(2) s. 1158-1166

6 Boyd, K., 2020. Computers, Digital Devices and Eye Strain [Komputery, urządzenia cyfrowe i zmęczenie wzroku] [online]. American Academy of Ophthalmology. Dostępne pod adresem: <https://www.aao.org/eye-health/tips-prevention/computerusage> [dostęp 13 grudnia 2021 r.].

7 Na podstawie liczby sprzedanych soczewek w oparciu o wewnętrzne dane sprzedażowe Hoya z czerwca 2022 r. Wyniki poszczególnych użytkowników mogą się różnić.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT – produkt MiYOSMART nie został zatwierdzony do postępowania w krótkowzroczności we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, i nie jest obecnie dostępny w sprzedaży we wszystkich krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych.