Problemy ze wzrokiem

Diagram showing what causes nearsightedness myopia

Jakie są przyczyny krótkowzroczności?

Krótkowzroczność jest zazwyczaj związana z dużą długością gałki ocznej. Oznacza to, że światło nie jest prawidłowo skupiane na powierzchni tkanek światłoczułych (siatkówka), znajdujących się w tylnej części oka. Zamiast tego, promienie światła zostają skupione przed powierzchnią siatkówki, co powoduje  niewyraźne widzenie obiektów znajdujących się daleko od nas. Krótkowzroczność często występuje u członków tej samej rodziny. Wskazuje się również na związki pomiędzy krótkowzrocznością a długotrwałą pracą w bliskich odległościach np. czytając książki, korzystając z komputera itp.

Nearsighted traffic jam

Skąd wiadomo, że jestem krótkowidzem?

Objawy mogące świadczyć o krótkowzroczności:

  • trudności z odczytywaniem znaków drogowych i tablic rejestracyjnych pojazdów;
  • trudności z czytaniem z tablicy i wyraźnym widzeniem podczas oglądania telewizji;
  • mrużenie oczu, które ma pomóc wyostrzyć obraz;
  • częste występowanie bólu głowy i/lub zmęczenia oczu.
How to correct nearsightedness myopia

Jak korygować krótkowzroczność?

W większości przypadków krótkowzroczność można skutecznie korygować, stosując soczewki okularowe o ujemnych wartościach, które pozwalają prawidłowo skupić światło na siatkówce. Jeżeli zauważysz zmiany w widzeniu lub inne  niepokojące objawy, skontaktuj się z najbliższym salonem optycznym współpracującym z firmą Hoya. 
Skontaktuj się z najbliższym salonem optycznym współpracującym z firmą Hoya.