Zaburzenia wzroku

Rozpoznaj obiawy

Narząd wzroku jest najważniejszy. Jego sprawność zależy od wielu czynników np. środowiska, genetyki czy wieku. 

Najczęściej występujące zaburzenia wzroku to:

Hoya Vision cataracts optician examining an elderly man's eyes

Zaćma

Ma związek z powstawaniem zmętnień w soczewce oka zatrzymujących część światła i niepozwalających promieniom dotrzeć do tylnej części oka (siatkówki). Może to powodować niewyraźne widzenie lub widzenie „za mgłą”, szczególnie w nocy lub w jasnym świetle. Zaćma występuje często u osób starszych, jednakże palenie tytoniu, cukrzyca, uboga dieta i nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe mogą być dodatkowymi czynnikami ryzyka.
Colourblindness in a traffic jam

Ślepota barw

Brak zdolności rozpoznawania niektórych barw, najczęściej czerwonej i zielonej (daltonizm). Zaburzenie to jest często dziedziczne, ale może być też objawem innych chorób oczu, np. jaskry lub AMD.

 

Female suffering from a headache due to digital eyestrain

Cyfrowe zmęczenie wzroku

Urządzenia elektroniczne stały się nieodłączną częścią naszego życia. Niestety korzystanie przez dłuższy czas z monitorów i wyświetlaczy cyfrowych może prowadzić do szeregu problemów z widzeniem. Podczas patrzenia na ekran nasze oczy zmuszone są do ciągłej akomodacji. Zwiększony wysiłek prowadzi do zmęczenia, niewyraźnego, czasem podwójnego widzenia i efektu suchego oka. 
Male using eye drops to combat dry eye syndrome

Zespół suchego oka

Podczas mrugania powieka rozprowadza łzy po powierzchni oka, nawilżając je. Zespół suchego oka to efekt zaburzenia procesu wytwarzania łez. Skutkuje zaczerwienieniem i podrażnieniem oczu, uczuciem pieczenia, suchości oraz tzw. piasku pod powiekami. Zespół suchego oka może wystąpić u każdego, częściej jednak dotyka osoby starsze.