Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Społeczna odpowiedzialność w biznesie

JPG

Walka o ochronę wzroku

Na całym świecie ludzie zmagają się z problemami związanymi ze wzrokiem z powodu braku świadomości, środków czy odpowiednich działań.

Prawie 2,2 miliarda ludzi na całym świecie cierpi z powodu wad wzroku, niedowidzenia lub ślepoty, ale w przypadku 1 miliarda spośród nich kłopotom ze wzrokiem można w łatwy sposób zapobiegać.

JPG

Dumny promotor inicjatyw związanych z ochroną wzroku na całym świecie

Jako lider branży optycznej, firma HOYA ma zarówno możliwość, jak i obowiązek, stale dostarczać odpowiednie rozwiązania w tym zakresie. Dlatego podjęliśmy zobowiązanie, by wspomagać specjalistów ochrony wzroku poprzez współpracę z organizacjami, które promują usługi optyczne i okulistyczne, dążą do zwiększenia świadomości na temat ochrony wzroku i angażują się w zapewnienie społecznościom na całym świecie dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

JPG

Razem możemy spełnić wszelkie wymagania klientów w zakresie ochrony wzroku.

JPG

Nowe partnerstwo w zakresie ochrony wzroku

Firma HOYA z dumą ogłasza powstanie pierwszego partnerstwa w zakresie ochrony wzroku w ramach naszego nowego programu społecznej odpowiedzialności w biznesie.

 

Nawiązaliśmy współpracę z Orbis - globalną organizacją, która wspiera, szkoli i inspiruje lokalnych specjalistów z dziedziny okulistyki do ratowania wzroku osobom należącym do lokalnych społeczności.

 

Orbis dąży do ograniczenia liczby problemów ze wzrokiem, których można uniknąć poprzez budowanie świadomości i zapewnianie odpowiedniej edukacji. Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Orbis, która ma na celu zapewnienie ochrony wzroku osobom w regionach, gdzie pomoc ta jest szczególnie trudno dostępna.

Nasza współpraca obejmuje trzy powiązane programy oparte na trzech filarach.

REACH

Systemowe problemy związane z wadami wzroku wymagają długoterminowych rozwiązań zarówno ze strony organizacji lokalnych jak i globalnych. Program REACH ma na celu zapewnienie uczniom dostępu do szkolnego systemu opieki nad wzrokiem poprzez współpracę z partnerskimi szpitalami w celu przeszkolenia nauczycieli w zakresie wykonywania podstawowych badań wzroku. Program zostanie wdrożony głównie w Indiach i Nepalu, z naciskiem na pomoc dziewczętom, które zwykle rzadziej szukają specjalistycznej opieki.

Edukacja

Edukacja jest niezbędna do zwiększania świadomości na temat zdrowia oczu i ułatwienia specjalistom w krajach rozwijających się leczenia i zapobiegania ślepocie oraz wadom wzroku. Firma HOYA będzie wspierać Orbis, zapewniając specjalistyczne szkolenia optyczne i wiedzę poprzez CyberSight - internetowe webinarium i platformę szkoleniową dla specjalistów w dziedzinie okulistyki.

Komunikacja

Komunikacja buduje społeczność. Naszym celem jest stworzenie silnej sieci partnerów i organizacji zajmujących się ochroną wzroku, które będą ze sobą współpracować w celu poprawy zdrowia oczu członków lokalnych społeczności na całym świecie. Celem firmy HOYA jest umożliwienie organizacjom na całym świecie realizacji ich wizji i wywieranie trwałego wpływu poprzez współpracę, komunikację i sponsoring.

JPG

O firmie HOYA Vision Care

Od ponad 60 lat HOYA Vision Care jest światowym liderem innowacji w dziedzinie technologii optycznych. Jako producent wysokiej jakości soczewek okularowych, HOYA nieustannie dąży do dostarczania najlepszych możliwych rozwiązań w zakresie ochrony wzroku profesjonalistom i ich pacjentom na całym świecie.
Firma dostarcza soczewki okularowe w 110 krajach, zatrudniając ponad 17 000 pracowników w 43 laboratoriach na całym świecie.

O firmie HOYA