Kłamstwa na temat czasu spędzanego przed ekranem, prawda o cyfrowym zmęczeniu wzroku: jak aktualne są Twoje pytania?

Czy zadajesz pacjentom właściwe pytania dotyczące czasu spędzanego przed ekranem? A co z objawami związanymi z cyfrowym zmęczeniem wzroku? 

 

Dzisiaj specjaliści ochrony wzroku powinni każdego pacjenta pytać o czas spędzany przed ekranem. Twój kwestionariusz pacjenta jest, jak dobrze zaprojektowane badanie, oparty na hipotezie, którą próbujesz udowodnić lub obalić - staramy się sprawdzić, czy para okularów do pracy przy komputerze powinna stanowić podstawowe okulary każdego pacjenta. Możemy się tego dowiedzieć tylko wtedy, gdy zadajemy właściwe pytania dotyczące czasu spędzanego przed ekranem. Każdym ekranem, którego pacjenci używają o każdej porze dnia, a także wszystkich objawów związanych z cyfrowym zmęczeniem wzroku. 

Takie badanie zostało przeprowadzone w imieniu niezależnych salonów optycznych. Po wielu dogłębnych analizach i badaniach w ramach grup fokusowych stwierdzono, że pacjenci nie kojarzą objawów cyfrowego zmęczenia wzroku z czasem spędzanym przed ekranem! 

 To zaskakująca informacja. Co z nią zrobimy? Spójrz na poniższe przykładowe pytania, które zadaję wszystkim moim pacjentom. Czasami wypełniają ten formularz sami, innym razem odpowiadają na moje pytania podczas badania. Zwróć uwagę na kolejność pytań. Najpierw pytam o objawy, a potem o czas spędzany przed ekranem. Kiedy pacjent połączy już fakty, można w ramach edukacji pacjenta poinformować go o zjawisku zmęczenia wzroku oraz jego powiązaniu z objawami, których doświadcza, a także o wsparciu akomodacji, jakie można zastosować. 

 

Edukacja pacjenta to jedyny sposób na spowodowanie zmiany. Powinniśmy bardzo precyzyjnie wykazać zależność między doświadczanymi objawami a czasem spędzanym przed ekranem. 

 

W USA okuliści rozumiejący oczekiwania i objawy swoich pacjentów muszą omawiać z nimi ten problem, szkolić ich w zakresie obciążeń wzroku i przepisywać najlepszy system ochrony wzroku, który pacjenci zaakceptują i który będzie komfortowy w użyciu. Rozwiązaniem dla wielu moich pacjentów jest przepisywanie okularów do pracy przy komputerze lub produktu tradycyjnie nazywanego soczewkami „do wnętrz”. 

 

Z chęcią udostępnię mój formularz rejestracji pacjentów – do stosowania lub w celach referencyjnych, abyście zaczęli zadawać istotne pytania dotyczące czasu spędzanego przed ekranem, co pozwoli sprawdzić, czy pacjent cierpi na cyfrowe zmęczenie wzroku.