Lär dig mer om hur ögonen påverkas av din omgivning, ärftliga faktorer och åldersrelaterade förändringar

Ögonhälsa

JPG - high res (16)

Var medveten om tecknen

Ögonen är ett av dina viktigaste organ. Men de är också känsliga för ett antal miljöberoende, genetiska och åldersrelaterade faktorer.

Några av de vanligaste ögonåkommorna att se upp för är:

Grå starr

Grumling av ögonlinsen som hindrar en del av ljuset från att nå den bakre delen av ögat (näthinnan). Detta kan leda till suddig, grumlig eller dimmig syn, speciellt i mörker eller i skarpt ljus. Åkomman är vanlig hos äldre men andra faktorer än ålder kan bidra till en ökad risk att utveckla katarakt, några av dessa är rökning, diabetes, dålig kost och överexponering för ultraviolett strålning.

Färgblindhet

Svårighet att se eller skilja mellan vissa färger, oftast rött och grönt.

Färgblindhet är ofta ärftlig men kan även vara ett symtom på andra ögonsjukdomar, bland annat grön starr (glaukom) och åldersförändringar i gula fläcken (AMD).

Skärmtrötta ögon

Digitala enheter har blivit en självklarhet i vår vardag, men långvarigt skärmtittande kan leda till många olika synbesvär. Dina ögon måste arbeta hårdare och fokusera oftare när du tittar på en skärm. Det kan orsaka symptom som överansträngda ögon, trötta ögon, suddig syn, dubbelseende eller torra ögon.

Torra ögon-syndrom

När du blinkar sprider ögonlocken tårvätska över ögats yta och håller den fuktig. Torra ögon-syndrom kan uppstå om tårbildningen störs. Symtomen är röda, irriterade ögon, sveda och en känsla av torrhet eller grusighet. Torra ögon-syndrom kan drabba vem som helst men är vanligast hos äldre.

Amblyopi

Amblyopi drabbar främst barn och börjar som regel utvecklas kring fyraårsåldern. Ena ögat har inte utvecklats som det skulle och gör att barnet förlitar sig på det andra, starkare ögat. Amblyopi beror på andra ögonåkommor som påverkar synen, såsom skelning, medfödd katarakt eller kraftig översynthet eller närsynthet.

Ljuskänslighet (fotofobi)

Det här är att man inte tål starkt ljus som solljus, lysrör och glödlampor. Ljuskänslighet kan vara obehagligt och göra att personen måste kisa eller blunda. Känsligheten uppträder ofta i samband med ögoninfektioner och ögoninflammationer såsom konjunktivit (inflammation i ögats bindhinna) men kan även vara förknippat med solbrännskador och irritation orsakad av kontaktlinser.

Skelning

Detta kallas även skelögdhet eller strabism och är en åkomma som gör att ögonen fokuserar åt olika håll. Det gör att hjärnan tar emot två synbilder, vilket kan ge dimsyn, dubbelseende eller amblyopi. Skelning uppstår vanligen före fem års ålder, men det kan också börja senare i livet och upptäcks vanligen vid rutinundersökningar.

Image of optician holding a trial frame

Ta hand om din syn

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste HOYA-optiker.

 

HOYA erbjuder synkorrigerande glas med valbara behandlingar som skyddar ögonen på olika sätt. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn under hela livet.

Hitta en optiker