Med hjälp av våra ögon ser vi former, färger och rörelser, och vi kan bedöma avstånd, höjd och andra variabler i vår omvärld.

Så fungerar synen

JPG - high res (2)
JPG - high res (3)

Ögats funktion

Bilderna du ser består av det ljus som reflekteras från föremålen du tittar på och som sedan kommer in i ögat genom pupillen.

Ögats lins och hornhinnan bryter ljuset så att det fokuseras på näthinnan på ögats baksida. Näthinnan är täckt av miljontals ljuskänsliga celler som kallas tappar och stavar. Tapparna gör att vi kan urskilja olika färger och detaljer, och är aktiva på dagen. Stavarna används när vi ska se i mörker.

Näthinnan omvandlar ljus till elektriska signaler. De skickas genom synnerven till hjärnan som sedan omvandlar dem till bilder.

JPG - high res (3)
JPG - high res (4)

Fokusera blicken

Linsen i ögat fokuserar blicken. Den gör detta automatiskt med hjälp av muskler som ändrar linsens form och gör att ögat kan fokusera på objekt på olika avstånd. Irisen, den färgade delen av ögat, styr hur mycket ljus som passerar genom pupillen in i ögat.

JPG - high res (4)
Image of optician holding a trial frame

Ta hand om din syn

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste HOYA-optiker.

 

HOYA erbjuder synkorrigerande glas med valbara behandlingar som skyddar ögonen på olika sätt. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn under hela livet.

Hitta en optiker