Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

Tegen het jaar 2050 hebben naar schatting mogelijk 5 miljard personen, ofwel de helft van de wereldbevolking, te maken met bijziendheid.¹ Samen kunnen we myopie aanpakken bij kinderen.

MiYOSMART

Vertrouwen door bewijs.

Als myopie onbehandeld blijft, kan dat later leiden tot complicaties zoals glaucoom, staar, loslaten van het netvlies of myope maculadegeneratie.⁵ Het is dan ook van cruciaal belang om myopie proactief te behandelen met op wetenschap gebaseerde oplossingen.³

Bekijk alle studies over MiYOSMART

De slimme behandeling in de strijd tegen progressieve myopie bij kinderen

Het MiYOSMART brillenglas is ontwikkeld om myopie te corrigeren én gelijktijdig de progressie van myopie te vertragen.²

Gebruikmakend van PolyU's expertise op het gebied van de behandeling van progressieve myopie, is HOYA in 2012 een samenwerking aangegegaan met deze onderzoekspartner en begonnen met het ontwikkelen van een technologie om progressieve myopie te behandelen met behulp van brillenglazen.

De ontwikkelde technologie wordt ‘Defocus Incorporated Multiple Segments’ (D.I.M.S.) genoemd en vormt de basis van het MiYOSMART brillenglas.

Een revolutionaire technologie

De onderzoekers ontdekten dat de aslengte van het oog wordt beïnvloed door de positie van waar een beeld ten opzichte van het netvlies wordt geprojecteerd. Uit het onderzoek bleek dat de aslengte van het oog van de testgroep, ten opzichte van de controlegroep, korter werd wanneer het brandpunt permanent vóór het netvlies viel en vice versa. Dit wijst erop dat het gelijktijdig projecteren van beelden vóór en op het netvlies effect heeft op de aslengte-groei en de progressie van myopie.

MiYOSMART met D.I.M.S.-technology is in basis een enkelvoudig brillenglas waarbij op de voorzijde bijna 400 kleine segmenten van +3.50D zijn aangebracht die een myope defocus creëren. Tussen de segmentjes is de benodigde vertesterkte aanwezig. Als het oog zich richt op de behandelzone met de defocus segmentjes ontvangt het tegelijkertijd de myope defocus én de benodigde vertesterkte. De verhouding van sterktes is hier ongeveer 50:50.

Opleidingsprogramma oogzorgspecialisten

HOYA biedt een online, flexibel opleidingsprogramma om de brillenglazen met succes voor te kunnen schrijven en/of te kunnen verstrekken. De opleiding wordt verzorgd door Professor Bruce Evans, Director of Research, Institute of Optometry, London, UK en Marleen Veldt, werkzaam als intramuraal orthoptist in het Oogcentrum Noordholland en als docent verbonden aan de HOYA Faculty.

KLIK HIER voor het aanmelden.

Met MiYOSMART Sun komen vertraging van bijziendheid en bescherming tegen intens zonlicht samen.

MiYOSMART zonneglazen maken gebruik van de innovatieve D.I.M.S. Technologie, die niet alleen effectief bijziendheid beheert en corrigeert, maar ook beschermt tegen de schadelijke effecten van fel zonlicht, terwijl het oogcomfort wordt verhoogd. Met MiYOSMART Sun krijgt u het beste van twee werelden.

Ontdek meer over MiYOSMART SUN

Resultaten klinisch onderzoek

Bij de deelnemers die de 2-jarige gerandomiseerde controlestudie voltooiden en MiYOSMART brillenglazen droegen, werd de myopieprogressie met gemiddeld 60% afgeremd ten opzichte van de groep dragers met enkelvoudige brillenglazen. Bij 21,5% van de onderzochte kinderen werd de myopieprogressie zelfs volledig afgeremd. De 3-jarige follow-up studie toonde aan dat de remming van de myopieprogressie aanhield.

HOYA presenteerde op 5 mei 2022 de resultaten van een 6-jarige follow-up studie tijdens de ARVO 2022-conferentie in Denver. Deze studie - het langst durende onderzoek naar brillenglazen voor de behandeling van progressieve myopie - toonde aan dat:

• voor kinderen die MiYOSMART brillenglazen dragen het myopiecontrole-effect in de loop van de tijd aanhoudt.
• dat kinderen die stoppen met het dragen van MiYOSMART brillenglazen geen reboundeffect (inhaalgroei) ondervinden ten opzichte van de initiële myopieprogressie tijdens het gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek over 2 jaar of ten opzichte van de algemene populatie.

Lees hier de 6-jaar publicatie

Gepubliceerde wetenschappelijke studies in de British Journal of Ophthalmology:

Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS)-brillenglazen vertragen de ontwikkeling van myopie: een gerandomiseerd klinisch onderzoek van 2 jaar. (Gepubliceerd op 11 december 2019).

Lees artikel

Myopie-controle-effect van Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) brillen bij Chinese kinderen: resultaten van een follow-uponderzoek van 3 jaar. (Gepubliceerd: 17 maart 2021).

Lees artikel
(1) Brien Holden Vision Institute; 2 Shanghai Eye Disease Prevention and Treatment Center https://guidelines.brienholdenvision.org, geraadpleegd op 16.08.2018. (2) Lam CSY, Tang WC, Lee RPK, Chun RKM, To CH. A randomized clinical trial for myopia control – use of myopic defocus spectacle lens. 8th International Congress of Behavioral Optometry (ICBO), 26-29 april 2018. Sydney, Australië. 8Sankaridurg P1, Tilia D1, Morton M1, Weng R1, Jong M1, Zhu F2. Guidelines for Myopia Management. (3) Brennan NA, Toubouti YM, Cheng X, Bullimore MA. Efficacy in myopia control. Prog Retin Eye Res. 2021;83:100923. (4) Tricard D, Marillet S, Ingrand P, Bullimore MA, Bourne RRA, Leveziel N. Progression of myopia in children and teenagers: a nationwide longitudinal study. Br J Ophthalmol. 2022;106(8):1104-9. (5) Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, Tedja MS, Verhoeven VJM, Klaver CCW. The Complications of Myopia: A Review and Meta-Analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2020;61(4):49.