Ögonen spelar en otroligt viktig roll i nästan allt vi gör. Det blir lättare att förstå hur vi ser världen runt omkring oss om vi vet hur ögat faktiskt fungerar.

Ögats anatomi

JPG - high res (6)

Dina ögon består av många olika delar. De viktigaste av dessa är:

Pupill

Det svarta hålet mitt i ögat som släpper in ljuset.

Iris

Irisen, den färgade delen av ögat, styr hur mycket ljus som passerar genom pupillen in i ögat.

Sklera

Den vita delen av ögat.

Bindhinnan

En tunn slemhinna på insidan av ögonlocken och ögat som skyddar och smörjer ögat.

Hornhinna

En transparent kupolformad hinna som skyddar irisen och pupillen. Tillsammans med linsen bryter hornhinnan ljuset så att det fokuseras på ögats baksida.

Lins

En transparent skiva som sitter bakom iris.

Näthinnan

Ögats baksida som innehåller miljontals fotoreceptorer (nervceller som omvandlar ljus till elektriska signaler). Signalerna skickas genom synnerven till hjärnan som sedan behandlar dem och gör om dem till bilder.

Gula fläcken

En liten punkt nära näthinnans mitt som behövs för det centrala seendet.

Glaskroppen

Insidan av ögat är fylld med den geléliknande glaskroppen som ger ögat dess form.

Synnerven

Nerven som sitter på ögats baksida och skickar signaler från näthinnan till hjärnan.

Främre kammare

Den främre kammaren är utrymmet mellan iris och hornhinnan som är fylld med en klar vätska. Kammaren bibehåller trycket i ögat och ger ögats främre del dess rundade form.

Din syn är resultatet av en komplex samverkan mellan

ögats beståndsdelar i ett finstämt system. Vill du veta hur ögats delar ger dig synförmåga, gå till …

Så fungerar synen
Image of optician holding a trial frame

Ta hand om din syn

Det är alltid bra att regelbundet kontrollera synen. Om du upplever att synen förändrats på något sätt mellan undersökningstillfällena kan du alltid kontakta din närmaste HOYA-optiker.

 

HOYA erbjuder synkorrigerande glas med valbara behandlingar som skyddar ögonen på olika sätt. Om problem upptäcks och behandlas i ett tidigt skede blir det lättare att bibehålla en god syn under hela livet.

Hitta en optiker