Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HOYA VISION CARE

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ  HOYA Vision Care รวมถึงwww.hoyavision.com, www.seikovision.com, www.pentaxoptical.com และ visionaryalliance.com (“เว็บไซต์”) เพื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของ HOYA ในฐานะช่างประกอบแว่นตา หรือใช้เครื่องมือของเราเมื่อสั่งซื้อเลนส์ (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ HOYA นี้มีผลบังคับใช้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณคือ HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam เนเธอร์แลนด์ (ต่อจากนี้จะเรียกว่า “HOYA”)

โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อย่างละเอียดเพื่อให้คุณเข้าใจถึงสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนเสริมจากประกาศและนโยบายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวซึ่งเราอาจประกาศให้คุณทราบเป็นครั้งคราว และไม่ได้มีจุดประสงค์ในการแทนที่ประกาศและนโบายดังกล่าว หากคุณไม่เห็นด้วยกับทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณไม่ควรเข้าถึงบริการหรือให้ข้อมูลของคุณแก่เรา 

บริการของเราไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับเด็ก และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กอย่างรู้เท่าทัน ทั้งนี้เด็กจะต้องไม่ใช้บริการของเรา เว้นแต่ในกรณีที่ได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก หากมีตัวเลือกนี้ในพื้นที่ของคุณ

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย โปรดดูข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคุณในภาคผนวกด้านล่าง

1. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนหรือทั้งหมดทางด้านล่างจากการติดต่อกับเราหรือการขอรับบริการของเรา

 

 • การเยี่ยมชมเว็บไซต์และคำขอ: เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและขอข้อมูลเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อสื่อสารกับคุณ รวมถึงปฏิบัติตามคำขอของคุณ
 • เราอาจติดต่อคุณทางโทรศัพท์เช่นกัน หากคุณระบุให้มีการติดต่อด้วยวิธีนี้
 • อีกทั้งเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของคุณและการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการ รวมถึงรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้งาน ตลอดจนจัดการแก้ไขปัญหาทางเทคนิค รวมทั้งจุดบกพร่องและ
 • หากคุณส่งความคิดเห็นหรือข้อความรับรอง ทั้งสองอย่างจะมีชื่อ นามสกุล ประเทศ และข้อความรับรองของคุณอยู่ ซึ่งเราใช้ข้อมูลนี้โดยได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้นเพื่อจุดประสงค์ในการส่งเสริมการขาย และเป็นการแจ้งข้อมูลกับผู้ใช้รายอื่นให้ทราบถึงประสบการณ์เกี่ยวกับบริการและบริษัทของเรา คุณสามารถถอนความยินยอมนี้ได้ทุกเมื่อ โดยส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com

 

สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา:

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการของเรา รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่อินเทอร์เน็ต หมายเลขโทรศัพท์ รายงานการเข้าชม สมาชิกกลุ่มการซื้อ (ถ้ามี) ใบสั่งขาย และข้อมูลใบแจ้งหนี้ เพื่อผลิตและส่งมอบคำสั่งซื้อของคุณ รวมถึงจัดการการชำระเงิน เพื่อสื่อสารกับคุณและเพื่อให้บริการลูกค้า เข้าร่วมในการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ในฐานะช่างแว่นตาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

 • เรารวบรวมข้อมูลต่อไปนี้จากช่างแว่นตาหรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจัดขึ้นโดย HOYA รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือการฝึกอบรม และข้อมูลเกี่ยวกับความชอบด้านกีฬา เพื่อดำเนินการเข้าร่วมของคุณและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น

 

สั่งซื้อเลนส์ในฐานะผู้บริโภคผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของคุณ:

 • หากคุณสั่งซื้อเลนส์หรือแว่นตาพร้อมเลนส์สายตาผ่านช่างประกอบแว่นตาของคุณ ช่างประกอบแว่นตาจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับค่าสายตาของคุณเพื่อให้เราสามารถผลิตและส่งมอบเลนส์และใบรับประกันของคุณ ช่างประกอบแว่นตาจะต้องได้รับความยินยอมจากคุณเพื่อให้ชื่อแก่เราในการระบุคำสั่งซื้อและจัดทำใบรับประกัน
 • ในฐานะผู้ใช้งาน คุณอาจเลือก (ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาของคุณ) ใช้เครื่องมืออย่างหนึ่งของเราเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทของเลนส์หรือกรอบแว่นตาที่เหมาะกับความชอบและความต้องการตามลักษณะการใช้ชีวิตของคุณได้เช่นกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมือของเราเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรอบแว่นตาที่เหมาะสมที่สุดตามรูปลักษณ์ใบหน้าของคุณ ในกรณีเช่นนั้นเราจะประมวลผลชื่อ เพศ อายุ ค่าสายตา ลักษณะการใช้ชีวิต และรูปลักษณ์ใบหน้าเพื่อให้คำแนะนำนี้แก่คุณ ซึ่งเรายังใช้ข้อมูลชุดดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
 • โปรดทราบว่าเราอาจประมวลผลข้อมูลข้างต้นในฐานะผู้ควบคุมหรือผู้ประมวลผลแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและสถานการณ์ในท้องถิ่น

 

บริการสมัครรับข้อมูล

 • หากคุณสมัครรับข้อมูลบทความ (บล็อก) HOYA Vision ของเรา HOYA จะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อนำเสนอบทความออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ HOYA รวมถึงบทความต่าง ๆ ในหัวข้อที่คุณเลือก ในกรณีที่คุณไม่ต้องการรับการแจ้งเตือนทางอีเมลอีกต่อไป คุณสามารถยกเลิกการสมัครโดยใช้ลิงก์ที่ด้านล่างของอีเมลแต่ละฉบับหรือส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com
 • เราอาจส่งจดหมายข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราทางไปรษณีย์ด้วยเช่นกัน หากคุณไม่ต้องการรับจดหมายข่าวเหล่านั้น โปรดส่งอีเมลไปที่ hoyavision_unsubscribe@hoya.com
เลิกรับข้อมูล

2. เหตุผลพื้นฐานทางกฎหมาย

เหตุผลพื้นฐานทางกฎหมายที่สำคัญที่สุดสำหรับการประมวลผลข้อมูลของคุณก็คือ การประมวลผลดังกล่าวจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างคุณกับ HOYA ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ขอข้อมูลบางอย่าง ลงทะเบียนสำหรับงานกิจกรรม หรือสั่งซื้อสินค้า 

ซึ่งในบางกรณี การประมวลผลอาจจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เช่น ภาระผูกพันในการเก็บรักษาเอกสารประกอบการรายงานและข้อมูลทางการเงินเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการเงินหรือภาษี หรือในบางกรณี การประมวลผลจะขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณสมัครรับจดหมายข่าว บทความการตลาดหรือสมัครเป็นสมาชิกบล็อก หรือเมื่อคุณใช้เครื่องมือใด ๆ ของ HOYA สั่งซื้อเลนส์ โดยท้ายที่สุดแล้ว HOYA มีผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการต่าง ๆ ตามการวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ การซื้อ และการมีปฏิสัมพันธ์กับเรา

3. คุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเช้าชมเว็บไซต์ของคุณในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ หลังจากที่คุณใช้บริการของเรา

ซึ่งเรามีการใช้ทั้งคุกกี้ที่จำเป็น คุกกี้ที่เก็บข้อมูลที่คุณเลือก คุกกี้สำหรับเก็บข้อมูลทางสถิติ และคุกกี้สำหรับ​การตลาด ตลอดจนเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน คุกกี้ทำให้เราปรับแต่งเนื้อหาและโฆษณา จัดหาฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดีย และวิเคราะห์ปริมาณการใช้ข้อมูลของเรา ซึ่งช่วยในการปรับปรุงบริการและวิธีการทำงานของเว็บไซต์ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีจัดการได้ ที่นี่

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และวิธีจัดการได้ ที่นี่ การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้จะไม่มีผลกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว               

4. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม

HOYA จะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่:

 

 • คุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
 • มีภาระผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องกระทำเช่นนั้น
 • เมื่อเราดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณกับกลุ่มบริษัท HOYA หรือผู้ให้บริการชำระเงินหรือผู้ให้บริการจัดส่งที่เป็นบุคคลที่สาม
 • ในกรณีที่มีการควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการของ HOYA หรือสินทรัพย์ (บางส่วน) โดยบุคคลที่สาม (โปรดดูเพิ่มเติมด้านล่าง)
 • เมื่อเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการและผู้ขายที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลแทนในนามของ HOYA: บุคคลที่สามดังกล่าวหมายรวมถึง: (1) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (2) ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย (3) ผู้ให้บริการโฮสต์เว็บไซต์ และ (4) ผู้ให้บริการที่ช่วยในการดำเนินงานทั่วไป ผู้ให้บริการดังกล่าวช่วยเหลือเราด้วยหน้าที่และการทำงานที่แตกต่างกันออกไป เช่น การให้บริการจัดเก็บข้อมูลและการกู้คืนข้อมูลจากความเสียหาย รวมทั้งการสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรากับบริษัทในเครือของเรา และ
 • จำเป็นกับที่ปรึกษามืออาชีพของเรา: เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานกฎหมาย หรือสำนักงานบัญชี

5. การถ่ายโอนข้อมูลนอกสหภาพยุโรป

ภายในวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้นสำหรับการประมวลผลข้อมูลโดย HOYA ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีการถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามนอกสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

ซึ่งระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศนั้นอาจพิจารณาได้ว่าไม่เหมือนกับในประเทศของคุณ อย่างไรก็ตาม เราได้เข้าร่วมข้อสัญญามาตรฐาน (SCC) ของสหภาพยุโรปหรือสัญญาเทียบเท่าใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการถ่ายโอนข้อมูลสู่ประเทศที่คณะกรรมาธิการยุโรปหรือหน่วยงานรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของสหราชอาณาจักรจะกำหนดตามความเหมาะสม เพื่อให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอต่อสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น ญี่ปุ่น) คุณสามารถรับสำเนาของ SCC นี้ได้โดยการส่งคำขอไปที่ DPO@hoya.com

6. การควบรวมกิจการหรือการเข้าซื้อกิจการ

HOYA อาจโอนกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของสินทรัพย์ไปยังบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือซื้อสินทรัพย์ การขายหุ้น การซื้อหรือการควบรวมกิจการ การล้มละลาย หรือรายการธุรกิจอื่นๆ หรือการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของเรา

ในกรณีดังกล่าว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะมีการถ่ายโอนไปยังผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อ เจ้าของใหม่ หรือบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามความจำเป็นในขณะที่ทำการเจรจาต่อรอง การปฏิบัติตามข้อตกลง หรืออย่างอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมขององค์กร เช่น การปรับโครงสร้าง หรือการควบรวมกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินของเรา

7. ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจะมีการจัดเก็บไม่เกินจากที่ GDPR และข้อกำหนดภายในประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ภาระผูกพันด้านการเงินและภาษี

ในกรณีที่คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากเรา เราจะเก็บข้อมูลของคุณไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันในการรับประกันของเราภายใต้ระยะเวลาที่บังคับใช้

ในกรณีที่คุณเลือกที่จะรับจดหมายข่าวจากเรา โปรไฟล์ส่วนตัวของคุณจะอ้างอิงตามประวัติของจดหมายข่าวใน 2 ปีก่อนหน้า

หากในฐานะที่คุณเป็นผู้ใช้งานเครื่องมือที่ปรึกษาของเรา ข้อมูลของคุณจะเก็บไว้นานไม่เกิน 1 ปีนับจากที่เครื่องมือได้ให้คำแนะนำแล้ว

ระยะเวลาการจัดเก็บข้อความรับรองของลูกค้าคือ 3 ปีนับจากที่มีการให้ข้อความรับรอง

สำหรับระยะเวลาการจัดเก็บคุกกี้ สามารถดูข้อมูลได้ที่นี่ 

8. สิทธิด้านข้อมูลส่วนตัวของคุณ

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง โอนย้าย จำกัด คัดค้าน หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับการอนุญาตของคุณ คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนการอนุญาตนี้ได้ทุกเมื่อ

โปรดทราบว่าสิทธิจำนวนหนึ่งมีผลบังคับใช้เฉพาะในบางสถานการณ์เท่านั้น และสิทธิทั้งหมดดังกล่าวอาจมีการจำกัดโดยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่การปฏิบัติตามคำขอของคุณจะส่งผลเสียต่อบุคคลอื่น หรือความลับทางการค้าหรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา ที่มีผลประโยชน์สาธารณะทับซ้อนหรือที่กฎหมายกำหนดให้เราต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

หากต้องดำเนินการใช้สิทธิใดๆ ดังกล่าว คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ DPO@hoya.com

นอกจากนี้ คุณสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงได้เสมอ

หากคุณคิดว่าเราได้ละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ DPO@hoya.com และเราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด คุณสามารถยื่นคำร้องต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองข้อมูลได้

9. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์หรืออีเมลได้ การส่งผ่านข้อมูลใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงต่อตัวของคุณเอง

10. เว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังแพลตฟอร์มออนไลน์ ปลั๊กอิน หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือการใช้ข้อมูลของคุณจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น

ข้อมูลที่คุณเปิดเผยต่อสาธารณะหรือกึ่งสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่คุณเปิดเผยบนแพลตฟอร์มเครือข่ายสังคมออนไลน์ภายนอก ผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์และ/หรือผู้ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ภายนอกนั้นอาจสามารถเห็นได้โดยปราศจากข้อจำกัดในการใช้งานโดยเราหรือโดยบุคคลที่สาม การเพิ่มลิงก์ดังกล่าวของเราไม่ได้หมายความถึงการรับรองเนื้อหาบนแพลตฟอร์มดังกล่าว หรือของเจ้าของหรือผู้ดำเนินการ เว้นแต่จะมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ เราขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ และทั้งหมดอย่างชัดแจ้งต่อการกระทำของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังบุคคลที่สามโดยตรงจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามนั้น ๆ

11. ติดต่อเรา

เรายินดีรับคำถาม ข้อคิดเห็น และข้อกังวลของคุณเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ DPO@hoya.com 

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา

12. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

HOYA สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ 

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณทำความคุ้นเคยกับนโยบายฉบับล่าสุดที่แจ้งไว้ที่นี่อยู่เสมอ และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญล่วงหน้า

13. ภาษา

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับฉบับแปลของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลักเหนือฉบับแปล เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอื่นโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ

14. ภาคผนวกสำหรับผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้อกำหนดในภาคผนวกนี้ให้ใช้กับผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียภายใต้รัฐบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) และกฎหมายอื่นๆ ที่บังคับใช้ CCPA ให้สิทธิทางกฎหมายบางประการแก่ผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น สิทธิการเข้าถึง สิทธิการลบ สิทธิการเปิดเผย หรือสิทธิ “ห้ามขาย” สิทธิดังกล่าวมิใช่สิทธิโดยเด็ดขาดและอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ

 

การเก็บรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจากการใช้บริการของเรา เราอาจเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ถึงหรือเกี่ยวกับผู้บริโภค ตามที่ได้กำหนดไว้ใน CCPA:

 • ข้อมูลระบุตัวตน เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ ลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ หรือข้อมูลการประกันสุขภาพ
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมถึงการเข้าชมเว็บไซต์และการมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลค่าเลนส์สายตาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาหรือจากลูกค้าโดยตรง
 • ข้อมูลทางการค้า รวมถึงข้อมูลบัตรชำระเงินและข้อมูลยืนยันการทำธุรกรรม

 

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการและจัดการบริการที่ร้องขอ
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • เพื่อสื่อสารกับคุณ
 • เพื่อพัฒนาบริการของเรา
 • เพื่อปรับแต่งบริการของเราให้แก่คุณ
 • เพื่อรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของผู้ใช้ของเราและ
 • เพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและจุดบกพร่อง

 

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทแก่หน่วยงานดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือหรือภายในกลุ่มบริษัทของเราที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการบริการ
 • บริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการในนามของเรา ซึ่งมีสัญญาว่าห้ามมิให้เก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการกับเรา
 • หน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานฝ่ายตุลาการ รวมถึงหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี สำนักงานกฎหมาย หรือสำนักงานบัญชี
 • นิติบุคคลที่ได้มาซึ่งธุรกิจของเราทั้งหมดหรือทั้งหมดเป็นสำคัญ
 • กับบุคคลที่สามอื่นๆ ตามคำสั่งหรือความยินยอมของคุณ

 

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมานี้ เราจะไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียตามความหมายของคำว่า “ขาย” ใน CCPA

สิทธิภายใต้ CCPA

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียและ CCPA ไม่ยอมรับข้อยกเว้นที่ใช้กับคุณหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณจะมีสิทธิดังนี้

ร้องขอให้เราเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้กับคุณซึ่งครอบคลุม 12 เดือนก่อนหน้าของการร้องขอโดยปราศจากค่าใช้จ่าย

 • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม
 • ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 • จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ
 • ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย (ถ้ามี) รวมถึงจุดประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลจำเพาะที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

ร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เว้นแต่ CCPA จะมีข้อยกเว้นและ

เป็นอิสระจากการเลือกปฏิบัติที่ผิดกฎหมายในการใช้สิทธิของคุณ ซึ่งรวมถึงการให้บริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างกัน หรือปฏิเสธสินค้าหรือบริการแก่คุณเมื่อคุณใช้สิทธิภายใต้ CCPA

เราเจตนาที่จะดำเนินการตามคำขอที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดภายใน 45 วันตาม CCPA หากจำเป็น จะมีการอธิบายถึงความล่าช้าพร้อมกับการขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 45 วัน

 

วิธีการใช้สิทธิของคุณ

คุณสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล DPO@hoya.com ผู้พำนักอาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียอาจติดต่อเราได้ที่เบอร์ (844) 735-5773 นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจเพื่อทำการร้องขอดังกล่าวแทนคุณได้ ในการร้องขอตัวแทน เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนกับเราโดยตรง และยืนยันกับเราโดยตรงว่าคุณอนุญาตให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องขอ

ติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรา