การสัมมนาและการมอบองค์ความรู้ใหม่ๆ

Male wearing eyeglasses showing a female a piece of paper

ความรู้ใหม่ๆจะช่วยพัฒนาศักยภาพร้านของคุณ

การได้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี ความรู้ และแนวทางใหม่ ๆ ในปัจจุบันถือว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า แท้จริงแล้วศักยภาพทางธุรกิจและความสามารถในการทำกำไรขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณที่ต้องอัพเดตความรู้ ข้อมูลเชิงลึก และแนวโน้มการตลาดใหม่ ๆ 
Hoya ให้ความรู้ตั้งแต่สำหรับผู้ฝึกหัดจนกระทั่งได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพดวงตาอย่างสมบูรณ์ เป็นการดีสำหรับคุณที่จะได้เรียนรู้และค้นพบสิ่งใหม่ Hoya เป็นศูนย์กลางสำหรับแนวความคิดและแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และเป็นแหล่งของความรู้อย่างแท้จริง

 

ไปที่ Hoya Vision Faculty