กระบวนการที่ดีที่สุด

Hoya Vision eyeglass lens in a machine

เทคโนโลยีเพื่ออิสระในการสั่งเลนส์

การเพิ่มประสิทธิภาพการบวนการผลิต จะทำให้มีความคล่องตัวในการผลิตชิ้นงานได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และเพิ่มระดับความพึงพอใจของลูกค้าได้ เพื่อให้ในแต่ละวันได้ยอดขายและคุณภาพที่ดีที่สุด Hoya Vision มีเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับร้านค้าของคุณ ตั้งแต่การติดต่อลูกค้าจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์

 

Eyeglasses with Hoya Vision lenses

Hoya Tracer GT-5000

สุดยอดเครื่องสแกนที่ใช้ในการวัดขนาดกรอบแว่นตาอย่างถูกต้องและแม่นยำ การวัดดังกล่าวนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระการฝนเลนส์ของทางร้าน ทำให้เลนส์ไปสวมเข้ากับกรอบแว่นตาได้โดยไม่ต้องฝนเลนส์เอง
Learn more