Hello, it looks like you are visiting from United States Language US - EN Go to United States (English) site

ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร

JPG

การลดช่องว่างสำหรับการดูแลสายตา

ในทั่วทุกมุมโลก ผู้คนต่างต้องเผชิญกับปัญหาด้านสายตาที่ไม่ได้รับการแก้ไขเนื่องจากขาดความตระหนักรู้ ทรัพยากร และไม่มีผู้เข้าไปช่วยเหลือ

ในความจริงแล้ว ผู้คนเกือบ 2.2 พันล้านคนทั่วโลกมีความบกพร่องทางการมองเห็นหรือตาบอด แต่กรณีเหล่านี้ 1 พันล้านกรณีสามารถป้องกันได้อย่างง่ายดาย

JPG

พันธมิตรที่น่าภาคภูมิใจของโครงการริเริ่มเกี่ยวกับสายตาทั่วโลก

ในฐานะของผู้นำของอุตสาหกรรมด้านการดูแลดวงตา HOYA มีความสามารถและความรับผิดชอบในการเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา จึงเป็นสาเหตุให้พวกเราตั้งปณิธานที่จะช่วยลดช่องว่างสำหรับการดูแลสายตาลงผ่านการร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรด้านการดูแลสายตาต่าง ๆ ที่ช่วยส่งเสริมบริการดูแลสายตา รวมถึงมุ่งมั่นที่เสริมสร้างสุขภาพของดวงตา ตลอดจนทุ่มเทที่จะช่วยให้ผู้คนทุกกลุ่มทั่วโลกสามารถเข้ารับความช่วยเหลือได้

JPG

เมื่อร่วมมือกัน เราจะสามารถลดช่องว่างสำหรับการดูแลสายตาได้

JPG

พาร์ทเนอร์การดูแลด้านการมองเห็นรายใหม่

HOYA ภูมิใจที่จะประกาศพาร์ทเนอร์การดูแลด้านการมองเห็นรายแรกของโปรแกรมใหม่อย่าง “ความรับผิดชอบด้านสังคมขององค์กร” ของเรา

 

เราได้จับมือกับ Orbis ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาในท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือด้านการมองเห็นให้แก่ผู้คนภายในชุมชน

 

Orbis ทุ่มเทที่จะลดปัญหาด้านการมองเห็นที่สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการสร้างความตระหนักและให้ความรู้ เราน้อมรับโอกาสที่จะได้เป็นพารทเนอร์กับ Orbis ในการการลดช่องว่างสำหรับการดูแลสายตา

ความร่วมมือของเราเกิดขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมที่ประสานเข้าด้วยกันซึ่งตั้งอยู่บนสามเสาหลัก

Reach

ปัญหาความบกพร่องทางสายตาแบบเป็นระบบต้องการวิธีการแก้ปัญหาในระยะยาวจากทั้งองค์กรภายในประเทศและองค์กรระดับโลก จุดมุ่งหมายของโปรแกรม REACH คือการทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการดูแลสายตาภายในโรงเรียน โดยการร่วมงานกับโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เป็นพาร์ทเนอร์เพื่อฝึกสอนให้ครูทำการตรวจวัดสายตาแบบพื้นฐานได้ โปรแกรมนี้จะดำเนินการในอินเดียและเนปาลเป็นหลัก โดยจะเน้นช่วยเหลือเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่มีแนวโน้มจะร้องขอการดูแลดวงตาน้อยกว่า

การศึกษา

การศึกษามีความสำคัญต่อการเพิ่มการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพของดวงตา และการทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาในประเทศกำลังพัฒนาสามารถรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตาบอดหรือการบกพร่องทางการมองเห็นได้ HOYA จะสนับสนุน Orbis โดยการมอบความรู้และการฝึกอบรมระดับผู้เชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาสายตาผ่าน CyberSight ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มงานสัมนาและการฝึกอบรมออนไลน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา

การสื่อสาร

การสื่อสารจะช่วยสร้างชุมชน เป้าหมายของเราคือการสร้างเครือข่ายพาร์ทเนอร์สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตาและองค์กรด้านสุขภาพสายตา ซึ่งต้องการทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงสุขภาพดวงตาของชุมชนท้องถิ่นรอบโลก HOYA มุ่งที่จะส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของตน และสร้างผลลัพธ์ที่ยืนยาวผ่านชุมชน การสื่อสาร และการสนับสนุนที่มุ่งมั่น

JPG

เกี่ยวกับ HOYA Vision Care

ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา HOYA Vision Care เป็นผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสายตาซึ่งเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น ในฐานะผู้ผลิตเลนส์แว่นตาคุณภาพสูงประสิทธิภาพยอดเยี่ยมแล้ว HOYA ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสายตาใหม่ ๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อค้นหาโซลูชันด้านการดูแลสายตาที่ดีที่สุดเพื่อเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลดวงตา ทางบริษัทได้ผลิตเลนส์ให้กว่า 52 ประเทศ โดยมีพนักงานในเครือข่ายกว่า 18,000 คน และห้องปฏิบัติการวิจัย 45 แห่งทั่วโลก

เกี่ยวกับ HOYA