สมาคมช่างแว่นตาระดับนานาชาติ

สมาคม International Opticians Association หรือ IOA ได้รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสายตามาร่วมพูดคุยกันเกี่ยวกับความท้าทายของธุรกิจด้านสายตาเป็นเวลากว่า 50 ปีแล้ว เดิมที สมาชิกคือช่างแว่นตาจากธุรกิจอิสระในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเป็นหลัก สมาคม IOA ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นเพื่อให้สมาชิกได้พูดคุยกันเกี่ยวกับธุรกิจด้านสายตาและการพัฒนาธุรกิจดังกล่าว โดยปกติแล้ว สมาชิกในสมาคมจะเป็นผู้นำด้านความคิดคนสำคัญและเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

พันธกิจของสมาคม IOA ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเพื่อสะท้อนถึงภูมิทัศน์ด้านสายตาที่มีการเปลี่ยนแปลง สมาคม IOA ให้ความสำคัญกับการทุ่มเทเพื่อยกระดับและพัฒนาวิชาชีพด้านสายตาทั่วโลกมากที่สุดเป็นอันดับแรก

พันธกิจในปัจจุบันของสมาคมจึงเป็นเหมือนแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นที่เหล่าผู้ประกอบการช่างแว่นตา กลุ่มคนในแวดวงด้านสายตา และนักการศึกษาจะมาร่วมกันพูดคุยในหัวข้อต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาวิชาชีพและช่วยให้เราได้มีผลิตภัณฑ์การดูแลดวงตาระดับโลกและเลนส์สายตาที่มีคุณภาพ สมาคม IOA มักจะเสนอโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลสำคัญ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านสายตาอยู่เสมอ ทางสมาคมมีมุมมองในด้านการปกครองโดยเน้นที่การพัฒนาวิชาชีพทั่วโลก ทั้งในแง่ของการช่วยเหลือองค์กรด้านสายตาในท้องถิ่นให้ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลและในด้านขอบเขตของการดำเนินงาน รวมไปถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามการดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดและเลนส์สายตามีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน

 

 

โดยประธานสมาคม IOA คนปัจจุบันคือ Fiona Anderson ซึ่งเธอได้อธิบายถึงความท้าทายเกี่ยวกับด้านสายตาจากทั่วโลกในปัจจุบัน และวิธีที่สมาคม IOA จะใช้เพื่อให้การช่วยเหลือไว้ดังนี้

 

“ความท้าทายดังกล่าวมาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเรื่องของสายตาเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีบทบาทมากนักในหลาย ๆ ประเทศ และในประเทศอื่น ๆ วิชาชีพนี้ก็ตกเป็นเป้าโจมตี สมาคม IOA ตั้งเป้าไว้ว่าจะเผยแพร่ข้อมูลสำคัญในแหล่งที่เรื่องของสายตายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ด้วยเหตุนี้เอง ความท้าทายของสมาคม IOA จึงเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อเพิ่มมาตรฐานทั่วโลกและให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการดำเนินการเชิงรุกและไม่รอรับมือเพียงอย่างเดียว สมาคม IOA ตั้งเป้าว่าจะรวมกลุ่มเหล่าช่างแว่นเพื่อให้มาพิจารณาถึงอนาคตและวางแผนสำหรับการพัฒนาวิชาชีพ มากกว่าเพียงแค่รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่ก่อตั้งสมาคม IOA ขึ้นมา ระบบข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารก็ได้เปลี่ยนแปลงไป ในปัจจุบัน การที่เหล่าช่างแว่นตาจากทั่วโลกจะเชื่อมต่อกันทุก ๆ วันนั้นสามารถเป็นจริงได้แล้ว อย่างเช่นการแบ่งปันไอเดียและสนับสนุนกันและกันผ่านอินเทอร์เน็ต Fiona ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า “ฉันเข้าใจถึงลำดับความสำคัญที่สมาคม IOA กำลังทำอยู่

 

 นั่นก็คือเพื่อเพิ่มสมาชิกและทำให้มีผู้รู้จักมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในวิธีที่จะทำแบบนั้นได้ก็คือปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ ใช้งานโซเชียลมีเดียเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ให้น่าสนใจ ซึ่งจะสามารถเข้าถึงช่างแว่นตาทั่วโลกได้ เว็บไซต์ดังกล่าวจะนำเสนอผลงานเด่น ๆ ของวิชาชีพของเราเพื่อประโยชน์ของเหล่าช่างแว่นตาเอง แต่ถึงอย่างนั้นประชาชนทั่วไปก็ควรจะได้รับทราบถึงสิ่งที่ช่างแว่นตาทำด้วยเช่นกัน และจะได้ทราบว่าควรจะคาดหวังสิ่งใดเมื่อเข้ารับบริการจากช่างแว่นตา

 

เพื่อติดต่อกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้การสนับสนุนกลไกที่ช่วยให้เหล่าช่างแว่นตาสามารถให้การดูแลได้ในมาตรฐานที่ดีที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยให้แน่ใจด้วยว่าสมาคม IOA ยังคงเป็นส่วนที่ให้ความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงานของช่างแว่นตาอยู่ ด้วยการพบกับผู้ประกอบการสมัยใหม่บนช่องทางโซเชียลมีเดียที่พวกเขาใช้ในการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายในปัจจุบัน

 

และเพื่อทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานระหว่างเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญในการช่วยให้วิชาชีพดีขึ้นและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น รวมถึงแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียใหม่ของเราสามารถช่วยให้เหล่าช่างแว่นตาทุกคนที่เข้าถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาชีพของคุณ รวมถึงพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเอง”

 

สมาชิกในปัจจุบันของสมาคม IOA ประกอบด้วยกลุ่มประเทศที่พูดภาษาอังกฤษหลายประเทศทั้งในเอเชีย โอเชียเนีย และอเมริกาเหนือ รวมถึงสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ด้วย แต่สมาชิกของสมาคม IOA ก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทางสมาคมได้พัฒนารูปลักษณ์และวิธีการแบบใหม่

 

Elaine Grisdale ของ ABDO ที่ขณะนี้กำลังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนาที่สมาคม IOA ก็ได้กล่าวอีกด้วยว่า

 

“เป้าหมายของเราคือการดำเนินการให้มากขึ้น เราอยากจะโน้มน้าวให้สมาคมที่เป็นสมาชิกหันมาติดต่อสื่อสารกับสมาชิกในประเทศของตนให้มากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ ในอนาคต เราหวังว่าช่างแว่นตาอิสระในประเทศต่าง ๆ ที่ไม่มีองค์กรในประเทศจะสามารถเข้าร่วมกับสมาคม IOA ได้ ซึ่งทำให้พวกเขากลายเป็นสมาชิกของครอบครัวด้านสายตาที่ขยายใหญ่มากขึ้น สมาคมบางแห่ง เช่น ABDO ในสหราชอาณาจักรและ OAC ในแคนาดาได้ลงทุนชำระค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกโทเคนต่อสมาชิกในประเทศแต่ละราย เพื่อให้สมาชิกของสมาคม IOA ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมเพิ่มเติม นอกจากนี้ เรายังมีการดำเนินการในด้านหมวดหมู่สมาชิกอิสระและสมาชิกองค์กรสำหรับพาร์ทเนอร์ในแวดวงธุรกิจที่จะคอยสนับสนุนและกระตุ้นการพัฒนาการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านสายตาด้วย”

 

 

ทั่วโลกมีช่างแว่นตาอยู่ประมาณ 6 แสนราย แต่จนถึงตอนนี้ ยังไม่มีตัวแทนระดับสากลหรือวิธีที่จะรวบรวมชุมชนเข้ามาไว้ด้วยกันเพื่อแบ่งปันหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดและช่วยให้มั่นใจว่าพัฒนาไปถูกทางแล้ว Fiona กล่าวว่า

 

“นักตรวจปรับสายตามีอยู่ราว 2 แสนรายและพวกเขาก็มีองค์กรระดับโลกคอยผลักดันแผนปฏิบัติการ ฉันเชื่อว่างานด้านสายตาไม่ได้ถูกตัดสินด้วยการตรวจวัดสายตา แต่เป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าซื้อและผลลัพธ์จากการใช้งานในแง่ของคุณภาพการมองเห็น การทำให้ชีวิตง่ายขึ้น ความสวยงาม และความสบาย ทุกคนสนใจในภาคส่วนที่ว่าช่างแว่นตารับหน้าที่ทำงานระดับเฟิร์สคลาส คอยอัปเดตข่าวสารอยู่เสมอ และมีทักษะที่นำไปสู่ความสำเร็จ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาคม IOA จะช่วยให้เรื่องข้างต้นง่ายขึ้นและเครือข่ายที่เราสร้างจะช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาชีพได้”

 

 

สมาคม IOA ตั้งเป้าที่จะปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทด้านการบริหารให้มากขึ้นเพื่อช่วยให้วิชาชีพดีขึ้นและปกป้องงานด้านสาธารณะ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบซึ่งหน้ากับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ และผ่านช่องทางขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศ Elaine กล่าวว่า

 

“ฉันเห็นว่าสมาคม IOA กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพในหลาย ๆ ประเทศที่มีทรัพยากรไม่มาก โดยทำหน้าที่เหมือนเป็นสิ่งที่ใช้อ้างอิงในระดับสากลเพื่อความเป็นเลิศในเรื่องที่เกี่ยวกับสายตาสำหรับกลุ่มคนในประเทศที่ต่อสู้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ได้รับการยอมรับหรือทำให้งานขยายขอบเขตมากยิ่งขึ้น ซึ่งดำเนินการโดยช่วยสนับสนุนทักษะในการจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ CET อบรมเพื่อสร้างผู้ฝึกอบรม รวมถึงให้คำแนะนำและแนวทาง สมาคมยังสามารถมีบทบาทในการสนับสนุนวิชาชีพสู่สาธารณะ โดยเน้นที่การอธิบายความจำเป็นของผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยจัดหาการมองเห็นและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด นอกจากนี้สมาคม IOA ยังสามารถสนับสนุนให้เหล่าผู้เชี่ยวชาญได้รับโอกาสในการย้ายไปยังต่างประเทศเพื่อสัมผัสประสบการณ์การทำงานต่างแดนอีกด้วย สมาคมจะสามารถร่วมงานกับพาร์ทเนอร์ในแวดวงธุรกิจเพื่อมองหาพื้นที่ที่จะพัฒนาทั้งในด้านลักษณะทางภูมิศาสตร์และด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์”

 

Elaine Grisdale กล่าวว่า “ในช่วงที่ฉันเดินทางรอบโลก ฉันได้ประสานกับผู้นำทางความคิดหลายรายและสถาบันต่าง ๆ อีกหลายแห่งทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องด้านสายตา การตรวจปรับสายตา และจักษุวิทยา ฉันดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการในยุโรปและต่างประเทศหลายตำแหน่ง และได้เข้าร่วมงานกิจกรรมเกี่ยวกับสายตาในระดับสากลมากมาย ซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแทนของสมาคม IOA ทำให้ฉันได้มีโอกาสที่จะพูดถึงวิธีที่จะทำให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยให้มั่นใจได้ว่าสาธารณะชนจะได้รับการสิ่งที่ดีขึ้นเมื่อมองหาการดูแลด้านดวงตาและแว่นตาที่ปรับให้เหมาะสม”

 

เธอกล่าวเสริมว่า “ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายการพัฒนา หน้าที่ของฉันคือการนำสิ่งใหม่ ๆ มาสู่สมาคม IOA สถิติประชากรในส่วนที่เกี่ยวกับสายตานั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน นับตั้งแต่ที่ IOA ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1951 และอีกครั้งเมื่อปี 1994 ที่ International Guild of Opticians ได้เปลี่ยนเป็นสมาคม International Opticians Association ในปัจจุบัน สมาคม IOA ไม่ควรจะเป็นที่สำหรับเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ควรจะที่สำหรับช่างแว่นตาทุกคน ไม่ว่าจะทำงานให้ใคร รวมถึงควรจะช่วยพัฒนาพวกเขาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้วย เป้าหมายของเราคือการทำให้แน่ใจว่าช่างแว่นตาจะไม่ถูกมองว่าเป็นเพียงคนขายแว่นตาเท่านั้นและไม่ถูกมองว่าจะเข้าไปติดต่อได้เฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวกับการค้าเท่านั้นด้วย ฉันตั้งเป้าที่จะผลักดันแผนปฏิบัติงานที่จะทำให้แน่ใจว่าวิชาชีพช่างแว่นตาจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิชาชีพดูแลสุขภาพ ซึ่งช่างแว่นตาจะได้มีสถานะที่ดีขึ้นและคอยให้คำปรึกษาเมื่อมีการหยิบยกประเด็นด้านการดูแลดวงตาขึ้นมาพูด โดยเรื่องนี้จะมีความสำคัญมากขึ้นในไม่กี่ปี เนื่องจากประชากรจะแก่ตัวลงและจะต้องใช้บริการต่าง ๆ อย่างเช่นการจัดการสายตาที่เลือนลาง”

 

เธอกล่าวต่อว่า “สิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจจะไม่ถูกเพิกเฉย เราจะทำให้แน่ใจว่าสมาคม IOA ก็สามารถสร้างแหล่งสำหรับพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาธุรกิจได้เช่นกัน 80% ของมูลค่าการซื้อขายของสถานประกอบการซึ่งดำเนินการตรวจสายตาด้วยนั้นมีการประมาณไว้ว่ามาจากการจำหน่ายองค์ประกอบและจัดหาอุปกรณ์ด้านสายตา การลงทุนในด้านอุปกรณ์วิเคราะห์และอุปกรณ์ทางคลินิก รวมถึงพนักงานตรวจปรับสายตาจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากไม่มีช่างแว่นตาเข้ามาช่วย”

 

 

หากคุณสนใจอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคม IOA คุณสามารถดูได้ที่ www.ioassn.org ซึ่งจะมีการฝึกอบรม ข้อมูลเกี่ยวกับงานและการหาความรู้ รวมถึงเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของช่างแว่นตามากมายจากทั่วโลกที่จะอัปเดตเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและการบริการที่ยอดเยี่ยม

ที่ HOYA เราพร้อมจะตอบคำถามทุกข้อที่คุณสงสัย พร้อมสำรวจหาผู้ที่มีศักยภาพมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา และคอยรับฟังไอเดียที่คุณอยากจะแบ่งปันให้เราทราบ ติดต่อเราได้ด้วยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วน