Remark

ให้พลังแก่ดวงตาของคุณ

คำตอบที่แนะนำสำหรับผู้ที่ทำงานกับเครื่องมือดิจิตอล

เราใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับหน้าจอมากขึ้น ในโลกที่พึ่งพาการสื่อสารแบบดิจิตอล การใช้อุปกรณ์ดิจิตอลเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้คนจำนวนมากประสบกับอาการปวดตา สาเหตุหลัก 3 ประการของอาการปวดตาคือ:

  • การจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน
  • อัตราการกระพริบตาลดลง
  • การสัมผัสกับแสงสีน้ำเงินมากเกินไป

เกี่ยวกับ Remark

เลนส์ Remark ของ Hoya ออกแบบมาเพื่อให้ดวงตาของคุณมีพลังตลอดทั้งวัน ผู้สวมใส่สามารถเพลิดเพลินไปกับการมองเห็นได้อย่างสบายตา แม้หลังจากทำงานในระยะใกล้หรือทำงานกับเครื่องมือดิจิตอลเป็นเวลานาน พร้อมกับการปรับเปลี่ยนค่าสายตาจากการระยะไกลเป็นใกล้ได้อย่างราบรื่น

เลนส์ของ Hoya ผ่านกระบวนการเคลือบสารที่ผิวเลนส์ เพื่อเพิ่มความทนทานของเลนส์และการปกป้องดวงตาที่มากขึ้น 

เลนส์มาตรฐาน

เกิดบริเวณที่มีการบิดเบี้ยวของภาพมากขึ้นที่ด้านข้างของเลนส์

Remark Classic

ให้ประสิทธิภาพด้านสายตาที่ดีขึ้นและมองเห็นสิ่งที่อยู่ในระยะไกลได้สะดวกสบายตา

Remark Dynamic

มีลานสายตากว้างขึ้นและสามารถปรับแต่งได้ง่ายขึ้นตามข้อได้เปรียบอันดับต้น ๆ ของ Remark Classic

ผู้สวมใส่แว่นตาจะได้รับประโยชน์คือ

การมองเห็นที่สะดวกสบายตาสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิตอล

ประสิทธิภาพด้านสายตาที่ดีขึ้นสำหรับการทำงานใกล้ ๆ

การปรับเปลี่ยนสายตาจากมองระยะไกลเป็นใกล้ และใกล้เป็นไกลได้อย่างราบรื่น

สร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบให้แก่ลูกค้า

เครื่องมือ Hoya Vision ช่วยให้คุณทำงานได้สะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ และมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า

Hoya Vision for eye care professionals process optimization

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้มากที่สุด

กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพคือการเพิ่มความสามารถในการทำกำไรให้มากที่สุด เรามีเครื่องมือสำหรับการปรับปรุง ขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น
Learn more
Hoya Vision for eye care professionals shop experience

ประสบการณ์การช็อปปิ้ง

กลุ่มของเครื่องมือที่ยอดเยี่ยม Hoya Vision เพื่อประสบการณ์ของลูกค้าที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพและน่ารื่นรมย์
Learn more