วัสดุผลิตเลนส์

Rows of Hoya Vision eyeglass lenses

ใช่ วัสดุผลิตเลนส์สร้างความแตกต่างได้จริง ๆ !

แม้ว่าวัสดุจำพวกเลนส์จะมีความโปร่งใสและไม่อาจมองเห็นได้ แต่ก็ถือเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดทั้งในการมองเห็นและภาพลักษณ์ของคุณ โดยปกติเลนส์ของ Hoya Vision จะไม่ใช่กระจก แต่ทำจากองค์ประกอบที่เป็นพลาสติกอันเป็นเอกลักษณ์แทน ซึ่งมีประสิทธิภาพรวมถึงคุณสมบัติเชิงแสงอย่างไม่มีใครเทียบได้

วัสดุที่แตกต่างกันก็จะมีดัชนีการหักเหแสงที่ไม่เท่ากัน หากวัสดุมีค่าดัชนีหักเหของแสงสูงขึ้น เลนส์ก็จะบางและเบาขึ้น ด้วยวิธีนี้ การบิดเบี้ยวของภาพที่เกิดขึ้นจากการมองเห็น ก็สามารถลดลงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเลนส์ที่มีค่าสายตามาก นอกจากนี้น้ำหนักที่ลดลงจะทำให้สวมใส่แว่นตาได้สบายตามากขึ้น

เลนส์ดัชนีหักเหสูงเป็นพิเศษ

วัสดุเลนส์ที่บางที่สุดของเรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เลนส์ดัชนีหักเหสูง 1.67

วัสดุจำพวกเลนส์ดัชนีสูงระดับพรีเมี่ยม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เลนส์ดัชนีหักเหสูง 1.60

วัสดุจำพวกเลนส์ออร์แกนิกระดับพรีเมี่ยม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทนต่อแรงกระแทก

วัสดุจำพวกเลนส์ที่แข็งแรงเป็นพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Plastic 1.50

วัสดุจำพวกเลนส์ที่เชื่อถือได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม