กายวิภาคของดวงตา

ดวงตาของคุณ

ดวงตาของคุณมีบทบาทสำคัญในกิจกรรมเกือบทุกอย่างที่คุณทำ  เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเห็นสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวคุณได้อย่างไรนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับกายวิภาคของดวงตามนุษย์ จึงถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการอธิบายกระบวนการมองเห็นได้

รูม่านตา

วงกลมสีดำตรงกลางดวงตาของคุณที่ยอมให้แสงผ่านเข้าไปได้

ม่านตา

ส่วนที่เป็นสีของดวงตา เป็นกล้ามเนื้อที่หดขยายได้ ทำหน้าที่ควบคุมปริมาณแสงที่ผ่านเข้ามาในรูม่านตา

ตาขาว

ส่วนสีขาวของดวงตา และหุ้มลูกตาทั้งลูก

เยื่อบุตา

เนื้อเยื่อบาง ๆ เรียงตัวอยู่บนเปลือกตาและลูกตาซึ่งช่วยปกป้องดวงตาของคุณ ช่วยให้ดวงตาชุ่มชื้น

กระจกตา

อยู่บริเวณผิวหน้าสุดของลูกตา มีลักษณะโค้งโปร่งใสที่ช่วยปกป้องม่านตาและรูม่านตา กระจกตาจะหักเหแสงให้โฟกัสไปที่ด้านหลังของดวงตา

เลนส์ตา

เลนส์โปร่งใสอยู่ด้านหลังม่านตา ช่วยหักเหแสงให้ไปโฟกัสที่ด้านหลังของดวงตา

จอตา

ด้านหลังของดวงตาซึ่งมีตัวรับแสง ทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปตามเส้นประสาทตาสู่สมองของคุณ ซึ่งจะมีการประมวลผลเพื่อสร้างภาพให้เกิดการมองเห็น

จุดรับภาพชัด

จุดเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้บริเวณตรงกลางของจอตา เราใช้เพื่อการมองภาพที่ละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้น

วุ้นในตา

มีลักษณะคล้ายวุ้นที่อยู่ด้านในบริเวณตรงกลางลูกตา เพื่อให้คงรูปทรงของดวงตา

เส้นประสาทตา

เส้นประสาทที่อยู่ข้างหลังดวงตาของคุณ ซึ่งทำการส่งสัญญาณจากจอตาไปยังสมอง

สารน้ำที่ช่องด้านหน้าลูกตา

ของเหลวใสอยู่ในช่องว่างระหว่างม่านตาและกระจกตา ช่วยรักษาความดันตาให้คงที่เพราะมีการไหลเวียนของของเหลวที่บริเวณนี้

การมองเห็นอย่างมีคุณภาพนั้น มีองค์ประกอบร่วมกันหลายอย่าง

ส่วนประกอบของดวงตาประกอบเข้าด้วยกันเป็นอย่างดีกลายเป็นระบบที่ละเอียดอ่อน หากต้องการทราบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณสามารถมองเห็นได้อย่างไร ให้ไปที่...

สายตาทำงานอย่างไร