เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนส์แว่นตา

รูปแบบเลนส์

รูปแบบเลนส์ขึ้นอยู่กับปัญหาของสายตาที่เกิดขึ้น - และไลฟสไตล์การใช้ชีวิตของคุณ
Hoya Vision learn more about eyeglass lenses single vision lenses woman on bicycle

เลนส์ชั้นเดียว

สำหรับผู้มีปัญหาสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง

อ่านเพิ่มเติม
Hoya Vision learn more about eyeglass lenses progressive lenses

เลนส์โปรเกรสซีฟ (ไร้รอยต่อ)

สำหรับผู้ที่มีสายตายาวผู้สูงอายุ สามารถทำให้มองเห็นได้ชัดทุกระยะ จากระยะไกลมาถึงระยะใกล้ได้อย่างต่อเนื่องและสบายตา

อ่านเพิ่มเติม
Hoya Vision learn more about eyeglass lenses indoor lenses

เลนส์เฉพาะอาชีพ

สำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการมองเห็นระยะใกล้และกลางเป็นส่วนใหญ่ ต้องการความกว้างและความสบายตาในระยะดังกล่างเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม
Hoya Vision learn more about eyeglass lenses special lenses

เลนส์เฉพาะกลุ่ม

สำหรับผู้ที่มีกิจกรรม หรือความต้องการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น เลนส์สำหรับเด็ก เลนส์สำหรับเล่นกีฬา ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ฯล

อ่านเพิ่มเติม

การเคลือบผิวเลนส์

การเคลือบผิวเลนส์เป็นคุณสมบัติพิเศษ ที่ทำให้สามารถป้องกันแสงสะท้อน ป้องกันการเกิดรอยขีดข่วน หรือย้อมสีเพื่อเพิ่มความคมชัดสบายตาได้

โดยคุณสมบัติที่เลือกช่วยให้เลนส์สามารถตอบสนองความต้องการและความชอบของคุณได้ดียิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลือบเลนส์
Hoya Vision learn more about eyeglass lenses lens material

วัสดุที่ใช้ทำเลนส์(อินเด็กซ์)

วัสดุที่ใช้ทำเลนส์สามารถเลือกได้ เนื่องจากแต่ละวัสดุมีความแตกต่างกัน เช่น ความแข็งแรง น้ำหนัก และความสวยงาม หากวัสดุมีค่าอินเด็กซ์ที่สูงขึ้น เลนส์ก็จะบางและเบายิ่งขึ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัสดุจำพวกเลนส์