ค่านิยมหลักของบริษัท

Shot of high rise buildings from below

เราแบ่งปันและขับเคลื่อนด้วยค่านิยมที่กำหนดการทำงานของเรา ด้วยการคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความยั่งยืนของมนุษย์ในระยะยาว

Male in blue blazer sat on a bench wearing eyeglasses with Hoya Vision digital lenses

ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจที่อยู่ในตัวเรา คือเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ด้วยทางเลือกการให้บริการเพื่อการดูแลสายตาที่เหนือกว่า

Male wearing eyeglasses with Hoya Vision digital lenses looking down

ความภาคภูมิใจ

พนักงานของเราภูมิใจในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาทั่วโลก

Hoya Vision digital lens in machine

ประเพณี

ประเพณีที่สร้างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและคุณภาพที่เหนือกว่า ดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา

 

Two women embracing each other in an optician

ความสัมพันธ์ในระยะยาว

ความสัมพันธ์ในระยะยาว คือการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวให้คงอยู่กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงา

Male stood on a mountain top overlooking other mountains

ความเป็นพลเมืองขององค์กร

ให้ความสำคัญต่อการเป็นพลเมืองดีในทุกหนทุกแห่ง เราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยความเคาร