ค่านิยมหลักของบริษัท

Hoya Vision core values window angles on building

เราแบ่งปันและขับเคลื่อนด้วยค่านิยมที่กำหนดการทำงานของเรา ด้วยการคำนึงถึงความเป็นมนุษย์และความยั่งยืนของมนุษย์ในระยะยาว

Hoya Vision core values trust man in blue blazer on bench

ความไว้วางใจ

ความไว้วางใจที่อยู่ในตัวเรา คือเพื่อปรับปรุงชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น ด้วยทางเลือกการให้บริการเพื่อการดูแลสายตาที่เหนือกว่า

Hoya Vision core values pride profile

ความภาคภูมิใจ

พนักงานของเราภูมิใจในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลสายตาทั่วโลก

Hoya Vision core values tradition lens in machine

ประเพณี

ประเพณีที่สร้างมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมและคุณภาพที่เหนือกว่า ดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรา

 

Hoya Vision long term relationship two women embracing

ความสัมพันธ์ในระยะยาว

ความสัมพันธ์ในระยะยาว คือการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวให้คงอยู่กับลูกค้า ซัพพลายเออร์ และพนักงา

Hoya Vision core values corporate citizenship man on mountain

ความเป็นพลเมืองขององค์กร

ให้ความสำคัญต่อการเป็นพลเมืองดีในทุกหนทุกแห่ง เราดำเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อชุมชนและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นด้วยความเคาร