การปกป้องจากรังสียูวี

Male wearing eyeglasses taking image of bridge on smartphone

การปกป้องจากรังสียูวีได้สมบูรณ์ 100%

รังสียูวีอาจเป็นอันตรายได้ ถือเป็นสาเหตุหลักของต้อกระจกและความผิดปกติและโรคตาอื่น ๆ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง การปกป้องจากรังสียูวีของ Hoya Vision เป็นการเคลือบผิวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งให้การปกป้องจากแสงยูวีที่สมบูรณ์สำหรับทุกเพศทุกวัยและทุกสถานการณ์

แม้ว่าหลายคนจะตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับรังสียูวี แต่ก็ไม่ค่อยทราบเกี่ยวกับอันตรายอันเกิดจากการสัมผัสทางอ้อมและการสะท้อนของรังสียูวี การเคลือบเพื่อป้องกันนี้นำไปใช้กับบริเวณด้านหลังของเลนส์แว่นตาเพื่อป้องกันรังสียูวีไม่ให้สะท้อนเข้าสู่ดวงตาของคุณ เมื่อรวมกับวัสดุเลนส์ที่ป้องกันรังสียูวีจากด้านหน้าของเรา จะช่วยปกป้องจากรังสียูวีที่เป็นอันตรายได้ 100%

คุณจะได้รับประโยชน์จาก

การปกป้องการเสื่อมสภาพของดวงตาของคุณเนื่องจากรังสียูวี

การปกป้องดวงตาไม่ให้เกิดความเสียหายจากรังสียูวี

การปกป้องดวงตาจากความผิดปกติและโรคตาที่เกี่ยวกับรังสียูวี