เลนส์พิเศษ

Hoya Vision special lenses playing basketball

หากเลนส์ทั่วไปไม่เหมาะสมกับคุณ เลนส์พิเศษอาจตอบโจทย์คุณได้

เมื่อเลนส์มาตรฐานไม่ได้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านเพื่อการมองเห็นของทุกคน เลนส์พิเศษจึงคำนึงถึงความต้องการอย่างเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคค

 

Hoya Vision childrens lenses girl on swing

เลนส์สำหรับเด็ก

คำตอบที่ปลอดภัยสำหรับลูกของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Hoya Vision sports lenses woman running on bridge

เลนส์สำหรับเล่นกีฬา

ให้การมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาที่สูงที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม