เลนส์พิเศษ

Two males playing basketball outside

หากเลนส์ทั่วไปไม่เหมาะสมกับคุณ เลนส์พิเศษอาจตอบโจทย์คุณได้

เมื่อเลนส์มาตรฐานไม่ได้เหมาะกับความต้องการเฉพาะด้านเพื่อการมองเห็นของทุกคน เลนส์พิเศษจึงคำนึงถึงความต้องการอย่างเต็มรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคค

 

Little girl playing on a swing

เลนส์สำหรับเด็ก

คำตอบที่ปลอดภัยสำหรับลูกของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
Woman in pink top running along a bridge

เลนส์สำหรับเล่นกีฬา

ให้การมองเห็นที่ชัดเจนแม้ในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาที่สูงที่สุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม